از آن زمان برندها شروع به بازی بازی

به عنوان مستند محدودیت های استراحت ما در حال شروع به تأمل در زمان ما در داخل خانه به دنبال چه نگه داشته ما عاقل و متصل به جهان خارج است. این جای تعجب نیست که ما همه به دنبال چیزهایی که ما را سرگرم. Ana ortega به ما می دهد برخی از سرد حقایقRead More

مرد در بازداشت و پس از مسلح ” با مگس کش زدن تیم راجرز در پارک مجتمع آپارتمانی

یک مرد است که در بازداشت پلیس پس از یک ساعت-طولانی مسلح بن بست با مگس کش زدن تیم راجرز در پارک در سمت شمال. مردی دیده می شد رفتن به یک مجتمع آپارتمانی با یک تفنگ حدود 9:50 p. m. در 7600 بلوک از شمال اشلند خیابان پلیس شیکاگو گفت. SWAT واحد نامیده میRead More

پلیس جستجو برای شک در Galewood سرقت مسلحانه

پلیس شیکاگو در حال جستجو برای یک فرد می خواستم در ارتباط با سرقت مسلحانه در ماه گذشته در Galewood در سمت شمال غربی. به گمان 6 پا مرد با پوشیدن رنگ روشن hoodie, اتهام سرقت از یک فروشگاه فقط قبل از ظهر ژوئن 24 در 6300 بلوک غرب شمال خیابان پلیس شیکاگو گفت. شبکهRead More

یک کشته در داخلی مرتبط با تیراندازی در ترومبول پارک

پلیس در حال بازجویی از یک فرد مورد علاقه پس از 30 سال کشته شد در یک داخلی مرتبط با تیراندازی روز شنبه در ترومبول پارک در سمت جنوب. او به مبارزه با کسی که او می دانست که حدود 11:10 p. m. در 10600 بلوک جنوبی Cannabis خیابان وقتی کسی از جیبش یک تفنگRead More

تیم SWAT در پاسخ به سنگر در راجرز پارک ساختمان

یک تیم SWAT در پاسخ به یک مانع شدن وضعیت چهار شنبه شب در راجرز پارک در سمت شمال. یک مرد است که احتمالا مسلح سنگر خود را در یک ساختمان حدود 10 p. m. در 1600 بلوک غرب Howard خیابان پلیس شیکاگو گفت. SWAT واحد به صحنه نامیده می شدند در مدت کوتاهی پسRead More

پسر 15 گم شده و از سمت شمال غربی

15 سال گزارش شده است گم شده و از سمت شمال غربی. اندرو Mashni گذشته دیده می شد روز سه شنبه توسط مادرش و او از دست رفته است از 5100 بلوک از شمال نینا خیابان پلیس شیکاگو گفت. او شناخته شده است به بازدید از 2900 بلوک غرب فلچر خیابان در اوندیل. او 5-پا-6,Read More

24 کشته در مواد مخدر مرکز نوتوانی در مکزیک

MEXICO CITY — مهاجم مسلح به یک ثبت نشده مواد مخدر مرکز توانبخشی در مکزیک و باز آتش چهارشنبه کشته شدن 24 نفر و زخمی شدن هفت. پلیس در شمال و مرکز ایالت گوآناخوآتو گفت که این حمله رخ داده است روز شنبه در شهرستان رینکن ده تمیو. سه نفر از این هفت نفر زخمیRead More

به طور ناگهانی به نظر می رسد مانند 2016 بیش از همه دوباره با شیکاگو خشونت

ترس ما از تاریخ خود را تکرار. در سال 2016 در شیکاگو شمارش نزدیک به 800 قتل پس از یک موج نيكان, اما, صلح آمیز, خشم گریبانگیر این شهر پس از انتشار این ویدئو نشان پس از زندانی سفید افسر پلیس تیراندازی, سیاه, نوجوان Laquan مک دونالد 16 بار. پلیس کار کند — دستگیری درRead More

خلاقیت می تواند به حل مشکلات و ایجاد راه حل: برو Jek برند نوآوری در طول یک بیماری همه گیر

به عنوان یک نام تجاری با یک ماموریت برای حل مشکلات روزانه و ایجاد تاثیر در مقیاس سوار-به اشتراک گذاری خدمات تبدیل برنامه فوق العاده Go-Jek می دانستم که آن را تا به حال این قابلیت محوری کسب و کار خود را به سرعت به عنوان مصرف کننده رفتارها را در coronavirus بیماری همه گیر.Read More

مرلو شعبه کتابخانه بازگشایی پس از 6 میلیون دلار ناتوانی

پس از 6 میلیون دلار نوتوانی 78 ساله دریاچه کتابخانه شعبه بازگشایی چهارشنبه را با اجتماعی فاصله اقدامات در محل. این مرلو شعبه کتابخانه واقع در 644 W. Belmont, بسته شد در سال گذشته به صورت گسترده روده پروژه نوسازی. در میان کسانی که صحبت کردن در rededication شد جوآن مرلو, جوانترین دختر, John “Jack”Read More