تجهیزات پزشکی با دوام صنعت: در مورد بیمه و اوراق قرضه

[ad_1]

تولید کنندگان و توزیع کنندگان و فروشندگان مستاجرها و خدمات افراد درگیر در تجهیزات پزشکی با دوام صنعت بخشی از بسیار سودآور کسب و کار است که به طور مداوم در تقاضا. با این حال قرار گرفتن در معرض خطرات است که به عنوان استثنایی به عنوان خط کار می کنند.

در این رویداد یک محصول مرتبط تلقی نادرست کسانی است که عرضه آن ممکن است مسئول برای همراه اموال خسارت و آسیب بدنی یا مرگ…

بیمه تجهیزات پزشکی با دوام تولید کننده

خطر قرار گرفتن در معرض برای هر قطعه از تجهیزات است که تولید شده است مصمم است در رابطه با نوع آن و استفاده است. انواع خاصی از تجهیزات نیاز به مد در شرایط استریل.

برخی از تجهیزات طراحی شده است برای حفظ زندگی و برخی از آنها مورد استفاده در بیمارستان اتاق عمل.

شرکت های بیمه در محل های مختلف و با دوام تجهیزات پزشکی به سه گروه جداگانه:

– برای تشخیص

– برای درمان

– برای نظارت بر اهداف

بیمه برای دوام تجهیزات پزشکی نمایندگی

نمایندگی مجاز و فروش خود را درگیر در هر دو فروش و یا اجاره جنبه از محصولات مانند:

– صندلی چرخدار

– دستگاه اکسیژن

– تنفسی ماشین آلات

– دستگاه های درمانی

– تجهیزات ارتوپدی

به وضوح اجاره تجهیزات بسیار مشکل آفرین تر از فروش است. این است که با توجه به زیر واقعیت:

– اجاره تجهیزات منجر به کمتر مراقبت های پیشگیرانه و توجه به دستورالعمل های سازنده

– اجاره تجهیزات می تواند منجر به دعاوی ناشی از شکستگی و یا خرابی و پس از آن اثرات منفی در حال حاضر از لحاظ جسمی ضعیف بیماران.

اوراق قرضه اخبار برای تجهیزات پزشکی با دوام ارائه دهنده

نمایندگی مجاز و فروش با دوام, لوازم پزشکی به موضوع اوراق قرضه فدرال مورد نیاز است. به منظور دریافت مدیکر بازپرداخت با دوام تجهیزات پزشکی و ارائه دهندگان خدمات و همچنین به عنوان کسانی که در مقابله پروتز و ارتز و منابع باید به دست آوردن $50,000 اوراق قرضه.

از توجه خاص به کشور گسترده مناقصه رقابتی که بین ژوئیه 16 2019 و 18 سپتامبر 2019. هر فروشنده است که مناسب اوراق قرضه می توانند در مناقصه پس از آن سه سال قرارداد داده خواهد شد به کسانی که از نظر ارزش است.

همانطور که در حال حاضر وجود دارد یک صد و سی و رقابتی مناطق در ایالات متحده است. هر رقابتی اوراق قرضه منطقه مستلزم 1 bid bond. این امر به یک ارائه دهنده است که مناقصه در تمام شانزده مختلف محصولات ارائه شده و همچنین. اگر وجود دارد چند مناقصه برای همان اوراق قرضه منطقه محصول وجود دارد هنوز هم واجد شرایط بودن. مثلا اگر پنج یا بیشتر از مناقصه برای همان محصول حداقل پنج قرارداد ارائه خواهد شد. اگر وجود دارد کمتر از پنج مناقصه حداقل دو قرارداد ارائه خواهد شد.

با تجربه آژانس مستقل می تواند کمک به کسب این و تجاری دیگر اوراق قرضه.

[ad_2]