پروسه ثبت کمپانی

Category: دسته‌بندی نشده Comments: No comments

مراحل ثبت کمپانی
1 – مراجعه به بخش OVIR , داشتن روادیدِ یک ساله ;
2 – تنظیم قرارداد برای اجاره محل رسمی برای ثبت کمپانی در محل کار ورقه ها قانونی .
3 – مراجعه به نام نویسی و نام نویسی شركت و تهيه اساسنامه ;
4 – مراجعه به سازمان کارها مالیاتی دفتر به همراه اجاره محل کار و اساسنامه کمپانی برای اخذ کد و جواز تنظیم مهر کمپانی .
5 – مراجعه به مکان تنظیم مهر شرکتها
6 – نام نویسی در بخش بازنشستگی ;
7 – تنظیم کاسا و پلمپ در بخش مالیاتی ;
8 – مراجعه به بانک و بهره برداری اکانت بانکی و تأیید امضا , کارت اعتباری در محل کار اوراق قانونی و تأیید کارت در سازمان کارها مالیاتی ;
9 – مراجعه به گمرک با ذکر اسم برای گشودن پرونده جهت هدف ها واردات و صادرات ;

فرایند ثبت کمپانی تجاری در جمهوری ارمنستان

الف – اوراق اضطراری
1 – نشانی حقوقی
در بالا , درخواست کننده ثبت کمپانی بایستی محلی را برای انجام کار های اقتصادی خویش تنظیم نماید که براساس توافق طومار ای که به وسیله محل کار اوراق قانونی در میان مالک کمپانی و مالک یک مالکیت محرمانه تأیید شده باشد , تعیین نماید و آن کمپانی می بایست بوسیله آن نشانی ثبت شود . نشانی محل تحت عنوان محل اقامت کمپانی ثبت شده‌است . آن‌گاه برای اخذ اوراق مرتبط با رانت و نام نویسی همگانی می بایست به سازمان كاداستر ارجاع شود .

2 – نامگذاری کمپانی
برای نام نویسی کمپانی یا همان ثبت شرکت بایستی به بخش ثبت اوضاع مراجعه شود و 5 تا 6 اسم مرتبط با آنان‌را در اختیارتان قرار دهد و بعد از در اختیار گرفتن بررسی اسامی مو جود ( در صورت وجود اسم شبیه در سیستم نامگذاری ملی در ارمنستان ) یک کدام از اسم ها ممکن است تعیین و ثبت شود .
برای نام نویسی کمپانی , بایستی مبلغ 5000 درام تحت عنوان عارضه ها همگانی به اکانت بانکی مربوط تسویه شود .
اساسنامه کمپانی هم قادر است با مشورت کردن و به التماس مالک کمپانی در بخش ثبت وضع تهیه و تنظیم شود .

3 – بهره‌برداری اکانت بانکی و صادر شدن سند های بانکی
برای بهره برداری اکانت بانکی به اسم کمپانی , مراجعه به بانک های دارای ربط از جمله ارمنستان بانک ها و بانک های فرنگی و همینطور شعبه بانک ملت کشور ایران در ایروان واجب است . بعد از بانک منظور شده‌است تا صادر شدن گواهینامه را صادر نماید : یک ورقه براساس نرخ سرمایه نخستین , دست کم 50 , 000 درام و دوم تسویه اکانت به اکانت بانکی . سندها ذکر شده برای ثبت کمپانی واجب است .

4 – در اختیار داشتن روادیدِ اقامت
قابل ذکر است که شهروند فرنگی زمانی روادیدِ اقامت یکساله دارااست می‌تواند مدیریت یک کمپانی باشد ( روادیدِ اقامت کوتاه زمان ممکن است پذیرفته نشود ) . در غیر این صورت , رئیس کمپانی بایستی تبعه ارمنستان باشد ( اعتنا : برای ثبت کمپانی , ضروری است مبلغ 12000 درام تحت عنوان وظیفه همگانی تسویه شود ) .

ب – دپارتمان نام نویسی
ثبت کمپانی در بخش ثبت حال و روز ارمنستان
با داشتن اوراق دارای ارتباط در دست , صاحب کمپانی میتواند به بخش ثبت وضع مراجعه نماید و تعداد و صلاحیت سهامداران را با بخش سهم خویش اطلاع دهد ( تعداد سهامداران ممکن است یک کدام از … باشد ) . اساسنامه کمپانی قادر است در آن بخش تهیه و تنظیم شود و در‌این تراز بایستی رئیس کمپانی معلوم شود ( در‌حالتی که مدیریت اتباع فرنگی باشد , اضطراری است پاسپورت خویش را بصورت قانونی و همینطور ترجمه روادیدِ سهامداران دارای ارتباط ترجمه نمائید ) .

ج – نهادهای مالیاتی و تأمین اجتماعی
1 – نام نویسی در سازمان مالیات و SSO
درخواست کننده ثبت کمپانی می‌تواند به مرخصی مالیاتی حوزه‌ که کمپانی آن در آن نام نویسی نموده است مراجعه نماید و با کامل شدن فرم ذی‌ربط , او کد مالیاتی را برای او تنظیم می نماید . او بعد از ارائه سندها , در مهلت 30 روزه , میتواند برای ثبت کمپانی و بهره‌برداری پرونده مرتبط با SSO مراجعه نماید . در صورت تأخیر در انجام این عمل , ممکن است تأخیر را جبران نماید .

2 – دريافت مهر کمپانی , تکميل اکانت بانکي براي برداشت , کتاب ثبت ماليات
او بعداز اخذ کد مالیات , برای پیشنهاد برای تنظیم مهر کمپانی می‌تواند به بخش مربوط مراجعه نماید ( درخواست کننده بوسیله سازمان ثبت معرفی می شود ) و آن گاه قادر است برای کامل شدن اکانت بانکی خویش به بانک مراجعه نماید تا از اکانت خویش برای هزینه های کمپانی بیرون

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>