روشهای ترجمه ارز خارجی
توسط اریک بانک ، MBA ، MS Finance؛ بررسی شده توسط میشل سییدل ، کارشناسی ، LL.B. ، MBA؛ بروزرسانی شده در 11 ژانویه 2019
استانداردهای حسابداری ، استفاده صحیح از روشهای مختلف ترجمه ارز را توصیف می کند.
مقالات مرتبط
1
اجرای نرخهای ارزی FASB 52
2
قوانین حسابداری ارزی
3
اضافه کردن ارز خارجی به Quicken
4
حساب معاملات ارزی
شرکت ها هنگام تجارت با آن ارزها و هنگام انجام عملیات خارجی که از ارزهای متفاوتی استفاده می کنند ، باید ارزهای خارجی را ترجمه کنند. استانداردهای حسابداری اصرار بر یک روش ترجمه مداوم دارند تا گزارشهای مالی دقیقاً شرایط اقتصادی زیربنایی را منعکس کنند.

استانداردهای حسابداری
قانون 11 هیئت استاندارد بین المللی حسابداری روش قابل قبولی برای ترجمه ارز ارائه می دهد. IAS 11 از نزدیک شبیه به قانون 52 هیئت استاندارد حسابداری مالی ، مرجع حسابداری ایالات متحده است. این قوانین ارز “کاربردی” را به عنوان ارزانی که در محیط اقتصادی شرکتهای تابعه خارجی غالب است ، تعریف می کنند.

واحد پول عملیاتی ممکن است با پول محلی “ارز” رسمی یک کشور متفاوت باشد. شرکت های والدین برای گزارشگری مالی از ارز “ارائه” استفاده می کنند – این به طور معمول ارز داخلی است. ترجمه ارز عمدتاً مربوط به تبدیل ارز کاربردی به ارز ارائه است.

http://tinyurl.com/y9zuzsf7
https://rebrand.ly/6pag0o3
https://bit.ly/2VBAYeH
https://is.gd/wovGCG
https://v.ht/Dpu8
https://plink.ir/Cvmcg
https://u.nu/t3kkp
https://clck.ru/NA9iA
http://ulvis.net/xAMJ
https://cutt.ly/Qyp5CE5
https://shrtco.de/7nyHM

منبع: https://is.gd/xuuOH2