ترجمه مقاله پزشکی به صورت کاملاً تخصصی

مشاوره عمومی
مطمئن باشید که تعداد صحیح شکل در متن صحیح در متن ظاهر می شود. برای ارسال پست هوایی معمولی ، قسمت پشتی هر شکل باید با شماره و قسمت بالای آن مشخص شود تا از انتشار این شکل در پیکربندی نادرست خودداری شود.

افسانه ها به ارقام
افسانه های مربوط به همه ارقام معمولاً بعد از جداول در یک صفحه جداگانه ارائه می شوند. افسانه را در بالا یا زیر شکل (به عنوان یک نمودار) ننویسید. افسانه ها باید متن متن باشند ، نه تکراری. با نوشتن یک افسانه بیش از حد ، خواننده را خیلی طولانی از متن دور نکنید.

سپاسگزاریها
افرادی که در بین نویسندگان گنجانده نشده اند و در هر مرحله از مطالعه کمک کرده اند ، از جستجوی یک موضوع شروع می شوند و با ارسال نسخه خطی به پایان می رسند ، باید در یک بخش جداگانه در انتهای نسخه تصدیق شوند. ارشدترین نویسنده تعریف می کند که چه کسی باید نویسنده باشد و چه کسی را باید تصدیق کرد.
http://tinyurl.com/v8lsoxe
https://rebrand.ly/mnqez4t
https://bit.ly/2V4j3gy
https://xip.li/CFKfcx
https://is.gd/TH7iFV
https://v.gd/M9UFp5
https://v.ht/wyDz
https://plink.ir/DQsZm
https://u.nu/52vua
https://clck.ru/MwAid
http://ulvis.net/H5wp
https://cutt.ly/4tVKVOJ
https://shrtco.de/cCxDp
http://tny.im/NU9AW

منبع : http://gg.gg/hx1ro

ایندکسر