Monthly Archives نوامبر 2020

بیزینس کوچینگ چه کمکی به صاحبان کسب‌وکار می‌کند؟

Category: دسته‌بندی نشده Comments: No comments

بیزینس کوچینگ چه کمکی به صاحبان کسب‌وکار می‌کند؟

بیزینس کوچینگ چه کمکی به صاحبان کسب‌وکار می‌کند؟

از ورزشکاران المپیک گرفته تا رهبران سیاسی و صاحبان کسب‌وکار، بهترین و برجسته‌ترین افراد هر صنعت، یک کوچ دارند. کوچ به شما کمک می‌کند که به اهداف اولیه‌تان دست یابید، کوچ در تمام مسیر شمارا همراهی می‌کند، مدام به شما و تیمتان انگیزه می‌دهد و تشویق‌تان می‌کند تا حرکتی روبه‌جلو داشته باشید و این یعنی به دست آمدن نتایجی که هر روز بهتر و بیشتر می‌شوند.

با کمک بیزینس کوچ می‌توانید محدودیت‌ها را بشناسید و...

Read More

علت کاهش قیمت لحظه ای خودرو در آبان ماه 99

Category: دسته‌بندی نشده Comments: No comments

با افزایش قیمت ها و نبود نظرات دقیق بروروی این روند دیگر برای مردم امر عادی شده است با اینکه  شرایط سختی را می گذرانند ، کمتر کسی به دنبال دلیل آن می رود . کاهش قیمت لحظه ای  خودرو در آبان ماه 99 باعث تعجب بسیاری از مردم و کارشناسان شده است .

با اینکه بسیاری از کارشناسان هنوز به دنبال یافتن دلیل افت ناگهانی قیمت ها هستند بعضی ها نیز بر این عقیده اند که این کاهش قیمت لحظه ای خودرو موقتی بوده است .

عده ای از کاشناسان دلیل این کاهش قیمت لحظه ای خودرو را انتخابات آمریکا میدانند ...

Read More