نظر: یک فرد حق انتخاب را برای دریافت کمک های پزشکی در حال مرگ که در آن سکونت دارند در B. C.

بین سال 2016 و نوامبر سال 2019 حدود 3,000 اهالی بریتیش کلمبیا ساخته شده انتخاب به کمک های پزشکی در حال مرگ. Pablo_K / گتی ایماژ/iStockphoto

این که آیا آن را با توجه به سن و تغییر در سلامت از پدر و مادر ما و یا تحقق است که ما در حال نزدیک شدن به نقاط عطف خاص در نقاط کلیدی در طول راه بسیاری از ما در مورد بحث بخواهد و پیشرفته بهداشت و درمان برنامه ریزی برای زمانی که ما در سلامت خوب تبدیل می شود و یا زندگی ما در حال نزدیک پایان خود را.

آن را جدی انجام, فکر کردن در مورد این نوع از تصمیم گیری مراقبت های بهداشتی. و آن را باید. وجود دارد روش های پزشکی, سیاست و گزینه های در دسترس به ما در مورد نحوه مدیریت ما مراقبت از ما و زندگی ما است که وجود ندارد و حتی پنج سال پیش. کمک های پزشکی در مرگ یکی از آنها است.

در سال 2016 دولت فدرال تصویب قانون ساخت آن حقوقی برای افرادی که با معیارهای بسیار خاص به یک پزشک یا پرستار پزشک کمک به آنها را با خود مرگ است. این اقدام به دنبال یک تصمیم به اتفاق آرا توسط دادگاه عالی کانادا در کارتر مورد. کمک های پزشکی در حال مرگ (خدمتکار) یک سرویس است که ارائه شده است در تمام استان ها به هر فردی که درخواست و مطابق با معیارهای دقیق. در B. C. بیماران می توانند دسترسی به این سرویس از طریق ما منطقه ای مقامات بهداشت و درمان امکانات خود و کارکنان خود را, و یا بیمار را به پزشک.

قانون فدرال اذعان عمیق و پیچیده مسائل درگیر در این بیمار پایان زندگی انتخاب اولویت دادن به درد و رنج و قابل پیش بینی مرگ پایان زندگی بیمار است. در پاییز گذشته دولت فدرال پذیرفته استانی حکم دادگاه که به زبان محدود کردن دسترسی به, خدمتکار, خلاف قانون اساسی است و متعهد به تغییر خدمتکار قانون برای کل کشور است. آن را تایید کرده است که به روز رسانی آن از خدمتکار قانون را گسترش خواهد واجد شرایط ،

نکته بسیار مهم این است که منافع بیمار و انتخاب است که مهم ترین. این است که شخصی بیمار تصمیم گیری ساخته شده در مشاوره با پزشک و یا پرستار شاغل و خانواده است. این یک تصمیم گیری است که هر سازمان می تواند نفوذ و یا تحمیل بر بیماران است.

تصمیم اخیر توسط Irene توماس خانقاه در دلتا به چشم پوشی از انتخاب یک فرد برای دسترسی به خدمات خدمتکار در مرکز آن است که بر خلاف ما استانی سیاست. به سادگی یک فرد حق انتخاب را برای دریافت کمک های پزشکی در حال مرگ که در آن سکونت دارند در B. C. این شامل بیماران دریافت کننده بودجه عمومی خدمات غیر مذهبی آسایشگاه تنظیم. این است که در مورد ساخت ایرنه توماس آسایشگاه ارائه این خدمات است. این مورد اجازه می دهد فردی را انتخاب کنید برای دسترسی به این خدمات در حالی که ساکن در آسایشگاه.

این یک انتخاب است که بسیاری از افراد در کانادا و در B. C در حال ساخت است. بین سال 2016 و نوامبر سال 2019 حدود 3,000 اهالی بریتیش کلمبیا ساخته شده انتخاب به کمک های پزشکی در حال مرگ اکثر کسانی که در انتخاب به انجام این کار در صفحه اصلی. برای بسیاری از کسانی که اهالی بریتیش کلمبیا رو به پایان زندگی “خانه” به خوبی ممکن است یک مرکز مراقبت های مسکونی و یا یک آسایشگاه و این بیماران همچنین دسترسی به ،

موجود مبتنی بر ایمان امکانات بهداشتی مانند بیمارستان دراز مدت مراقبت از خانه و hospices بودند مجاز به انتخاب کردن از ارائه خدمتکار, اما همه آنها نیاز به با خیال راحت انتقال مراقبت از هر بیمار درخواست خدمتکار به پزشک پرستار پزشک یا مرکز درمانی که ارائه این سرویس است. بیماران باید کمک های پزشکی در حال مرگ انتخاب مندرج در قانون و سیستم پزشکی ما باید بیماران با دسترسی به این انتخاب.

در سراسر کانادا وجود دارد تفاوت های منطقه ای در کسانی که انتخاب می کنید, خدمتکار, به عنوان وجود دارد در اینجا در B. C. به نظر من این صحبت می کند به شدت فردی تصمیم به انتخاب یک عمیقا و به شدت شخصی, پایان مسیر زندگی. مردم را انتخاب کنید برای آمدن به B. C. برای فرصت وجود دارد که وجود دارد و برای کیفیت زندگی ممکن است. برای اهالی بریتیش کلمبیا این همان کیفیت زندگی نیز باید شامل پایان زندگی است.

جایی که ما امروز در قبل از میلاد است و در راه با توجه به مراقبت های سابق B. C. دولت لیبرال در زمان تبدیل قانون فدرال به B. C. عمل. وزیر بهداشت سابق تری دریاچه معرفی شده در معقول و صدا مد و صحبت حساسیت به آنچه که برای همه ما جدی ترین انتخاب ما می توانید با ما در بهداشت و درمان. قرار دادن منافع بیمار برای اولین بار است که در قلب B. C. سیاست.

در B. C. سیستم و پادمان عبارتند از:

• کمک های پزشکی در حال مرگ است, حقوقی, پایان زندگی انتخاب است.

• هر یک از سلامت سازمان مراقبت از هماهنگی تیم ها در محل برای کمک به بیماران و ارائه دهندگان مراقبت های بهداشتی دسترسی خدمتکار, از جمله تمام ایمان مبتنی بر سازمان های بیمارستان دراز مدت مراقبت از خانه و hospices.

• پزشکان و پرستاران شاغل از جمله کسانی که مشغول به کار در نهادهای مبتنی بر ایمان است که وجدان شی به خدمتکار باید اطمینان حاصل شود که هر بیمار نیاز به اطلاعات و یا خدمتکار مراقبت است با خیال راحت خود را به دیگری منتقل و پزشک حاضر به ارائه خدمتکار, مطابق با استانداردهای نظارتی. نه افراد و نه سازمان می تواند رها اعضای.

• اگر یک آسایشگاه یا مرکز مراقبت را در تخت هستند و بیش از 50 درصد بودجه عمومی آنها باید اجازه دسترسی به, خدمتکار, در مرکز خود را. اگر یک آسایشگاه یا مرکز بهداشت و درمان کمتر از 50 درصد از تخت خود بودجه سلامت مقام آنها لازم نیست برای دسترسی به این سرویس بر روی سایت اما باید اطلاع رسانی به بیماران در مورد زن و نقش مقامات بهداشتی در مراقبت از هماهنگی برای کمک به درخواست بیمار با دسترسی به ،

عمیقا وجود دارد برگزار می شود احساسات و دیدگاه متفاوت در پایان زندگی مراقبت اما در هسته یقین است که هر کدام از گزینه های بیمار خود را برای پایان زندگی آنها دریافت بهترین و مهربان ترین مراقبت ممکن است برای یک وقار مرگ بود این در دراز مدت و یا مرکز کمک زندگی می کنند در یک آسایشگاه یا بیمارستان. این چیزی است که بیماران سزاوار و آن را یک نتیجه ارائه دهندگان مراقبت های بهداشتی خود را متعهد به و دسترسی که B. C. سیستم بهداشت و درمان اطمینان است.

بریتیش کلمبیا است که یک رهبر در نظر گرفتن در انجام وظیفه ای دشوار از آموزش به مردم در مورد این مهم پایان زندگی و بهداشت و درمان مسائل و اجازه دادن به آنها برای انتخاب در چگونه آنها گشوده است. ما یک رهبر در اهدای عضو. و از طریق B. C. نمایندگی توافق عمل ما یک رهبر در چگونه ما مجموعه ای از ما بخواهد خواسته های ما و راهنمای بخش های کلیدی از ما پایان زندگی مراقبت های پزشکی. اطمینان حاصل کرد که خدمتکار می توان با بیماران که با معیارهای دقیق قرار می دهد و این تعهد بر ما و ما امکانات بهداشتی — به اطمینان حاصل شود که هر بیمار حق قانونی برای این پایان زندگی انتخاب آگاهانه است و از اصطکاک اخلاقی suasion و اضافی رنج می برند.

برای همه ما وجود دارد بیشتر توجه و عمل نسبت به پایان زندگی انتخاب و از خدمات بهداشتی و درمانی به شرکت در آنها. کمک های پزشکی در حال مرگ است یک موضوع پیچیده است اما در حال حاضر بخشی از آن مورد توجه است. در مدت زمان کوتاهی پس از قانون فدرال تصویب شد, B. C. تحقق تعهد خود را به ارائه کمک های پزشکی در حال مرگ به کسانی که آن را درخواست. قرار دادن بیمار اول هدایت شده توسط حکومت قانون و همه باعث می شود که ما یک دلسوز جامعه — ادامه خواهد داد و به حرکت ما رو به جلو است.

و با ادامه به کار با هم به تعادل و پایان یک زندگی بیمار را به عنوان مهربان و دلسوز به فرد به عنوان ما می خواهم زندگی است که زندگی می شود.

آدریان دیکس است B. C. وزیر بهداشت و درمان.

tinyurlis.gdv.gdv.htu.nuclck.ruulvis.netshrtco.detny.im