صدها نفر از تبلیغات حرفه ای امضا نامه ای سرگشاده خواستار اقدام فوری از آژانس رهبری برای مقابله با “نژادپرستی سیستماتیک است که afflicting صنعت ما”.

در میان سیل از تبلیغ و سازمان اعلام حمایت خود را به صورت سیاه و سفید موضوع زندگی پس از مرگ جورج فلوید و پس از آن تظاهرات توده ای نامه ای از 600 سیاه, تبلیغ حرفه ای می گویند این کلمات “حلقه توخالی در صورت روزمره ما تجارب زندگی می کردند.”

با عنوان “فراخوان برای تغییر’ نامه ای پیشگام شد ناتان جوان یک گروه استراتژی مدیر در مینیاپولیس آژانس Periscope و بنت D. بنت اجرا می شود که مستقل مشاوره بند باز و قبلا به عنوان یک خبرنگار در درام.

لیست امضا کنندگان شامل سیاه و سفید حرفه ای از برخی از ایالات متحده بزرگترین آژانس های تبلیغاتی از جمله BBDO در سراسر جهان Droga5 خاکستری GroupM, هوس, McCann, New York, لئو برنت Publicis, ساعتچی & ساعتچی و Wieden + Kennedy.

آن آمده است که “آژانس رهبری کور شده بود به سیستمیک نژادپرستی و نابرابری است که همچنان ادامه دارد در صنعت ما” و اشاره می کند که “بسیاری از گالن جوهر ریخته شده در op-eds و فکر می کنم قطعه اما ملموس پیشرفت بازداشته این صنعت برای بیش از حد طولانی است.”

در حالی که اذعان شده است که وجود دارد چند دهه از حسن نیت تنوع و شمول تلاش در این نامه ادعا می کند این صنعت است “دیده می شود کمی پیشرفت در ساخت, سیاه, صدای, یک نماینده بیشتر بخشی از فرایند خلاق است.”

آن را از تماس این آگهی صنعت ‘پسر ‘ باشگاه’ طرز بیان “همان نخبه گرایی و تبعیض رفتار که محدود زنان از پیشرفت در محل کار منجر به سرکوب تک کشتی است که اساس رشد سیاه و سفید آژانس حرفه ای و محدود توانایی ما برای بیان خود واقعی ما است.”

ارائه برخی از مناطق کلیدی است که نیاز به پرداختن به این نامه شامل 12 اشاره گرها در مورد نحوه پایان نژادپرستی نظاممند در تبلیغات.

این اولا ما می پرسد آژانس های تبلیغاتی را مشخص و قابل اندازه گیری و تعهد به بهبود سیاه نمایندگی در تمام سطوح سازمان نیروی انسانی – به خصوص ارشد و رهبری.

سپس آن ها را می پرسد رهبران برای پیگیری و علنا گزارش نیروی کار تنوع داده ها به صورت سالانه حسابرسی سازمان سیاست و فرهنگ به اطمینان حاصل شود که محیط کار بیشتر عادلانه و فراگیر به تنوع پس زمینه و دیدگاه و ارائه گسترده تعصب آموزش منابع انسانی و کارکنان در تمام سطوح از مدیریت.

بیشتر, آن را می پرسد رهبری تیم به گسترش آژانس کمک رسانی به متنوع تر نمایندگی از کالج ها و دانشگاه ها و دانشکده های هنر گسترش رزیدنتی و برنامه های کارآموزی برای نامزدها با مهارت های قابل انتقال که ممکن است گرفته شده سنتی آموزشی مسیر تبلیغات و ایجاد صندوق حمایت از کارکنان منابع گروه برای کارکنان.

باز حرف می پیوندد مشابه تلاش های تماس برای صنعت تغییر دهید, اما این اولین بار است که آمده است به طور کامل از تبلیغات حرفه ای’ چشم انداز.

دیروز (9 ژوئن) سازمان ملل متحد و فدراسیون جهانی تبلیغ متعهد به ایجاد یک سری از اقدامات است که برگزار خواهد شد برندها به حساب می آید به هر دو تنوع حقوقی واجد شرایط خود را و چگونه آنها در حال مقابله با نابرابری از طریق تبلیغات خود را.

و در هفته گذشته (3 خرداد), تبلیغات, تجارت بدن و رهبران از بریتانیا بزرگترین سازمان های امضا نامه ای سرگشاده حمایت و همبستگی با جامعه سیاه و سفید. که نامه هماهنگ بود توسط خلاق برابر – بدن اختصاص داده شده به ترویج تنوع در محل کار.

شما می توانید جزئیات کامل نامه سرگشاده به ما آگهی صنعت و دیدن لیست کامل امضا کنندگان زیر.

یک تماس برای تغییر

سیاه و حرفه ای در تبلیغات تقاضای اقدام فوری از آژانس رهبری است.

اخیر قتل جورج فلوید Breonna تیلور و Ahmaud Arbery را شوکه ملت آورده و میلیون ها نفر از آمریکایی ها به خیابان های صالح اعتراض. به عنوان با صدای بلند به این اعتراضات هستند آن است که غیر ممکن است به گزافه گویی که درد احساس شده توسط سیاه همکاران که هنوز زخم های تازه از فرگوسن و بالتیمور و شماری دیگر flashpoints نژادی خشونت بودند یک بار دیگر دوباره باز کرد. ما صدمه دیده است چرا که ما را دیده اند این فیلم قبل از. ما صدمه دیده است چون ما انتظار داریم که یک بار دیگر زمانی که خیابان ها را پاک و هشتگهای بازنشسته شده اند کمی انجام خواهد شد به آدرس سیستمیک نژاد پرستی و بی عدالتی اقتصادی ما با هر و هر روز.

در طول هفته گذشته ما را دیده اند پیام همبستگی ارسال توسط چندین سازمان و آژانس رهبران. هر چند ما در حال تشویق این پیام از کلمات خود را حلقه توخالی در صورت روزمره ما تجارب زندگی می کردند.

پس از چند دهه از حسن نیت تنوع و شمول تلاش های ما را دیده اند کمی پیشرفت در ساخت, سیاه, صدای, یک نماینده بیشتر بخشی از فرایند خلاق است. ما را دیده اند و حتی کمتر پیشرفت در حصول اطمینان از عادلانه نمایندگی از سیاه و سفید حرفه ای در ارشد و رهبری. و از آنجا که این صنعت کند و یا مسیر تنوع اعداد آن است که غیر ممکن است برای گفتن آنچه که اگر هر گونه پیشرفت ساخته شده است.

بدتر هنوز هم وجود دارد یک “پسران’ club” ذهنیت باقی مانده است که فراگیر در این صنعت است. همان نخبه & رفتار تبعیض آمیز که محدود زنان از پیشرفت در محل کار منجر به سرکوب مونو فرهنگ که اساس رشد سیاه و سفید آژانس حرفه ای و محدود توانایی ما برای بیان خود واقعی ما است.

ما درخواست ایالات متحده تمام آژانس های تبلیغاتی به اقدامات زیر را به آدرس نژادپرستی نظاممند است که afflicting صنعت ما:

 1. را خاص و قابل اندازه گیری و تعهد به بهبود سیاه نمایندگی در تمام سطوح سازمان نیروی انسانی به خصوص ارشد و رهبری

 2. آهنگ و علنا گزارش نیروی کار تنوع داده ها به صورت سالانه برای ایجاد پاسخگویی برای آژانس و صنعت

 3. حسابرسی سازمان سیاست و فرهنگ به اطمینان حاصل شود که محیط کار ما در این است که بیشتر عادلانه و فراگیر به تنوع پس زمینه و دیدگاه

 4. ارائه گسترده تعصب آموزش منابع انسانی و کارکنان در تمام سطوح از مدیریت

 5. گسترش آژانس کمک رسانی به متنوع تر نمایندگی از کالج ها و دانشگاه ها و مدارس هنر

 6. گسترش رزیدنتی و برنامه های کارآموزی برای نامزدها با مهارت های قابل انتقال که ممکن است گرفته شده سنتی آموزشی مسیر تبلیغات

 7. ایجاد صندوق حمایت از کارکنان منابع گروه (ERGs) برای کارکنان

 8. سرمایه گذاری در مدیریت و رهبری آموزش و همچنین نظارت حمایت مالی و شغلی دیگر برنامه های توسعه برای کارکنان

 9. نیاز به تمام رهبری به شرکت کنندگان فعال در شرکت تنوع و شمول طرح و کراوات موفقیت در این طرح به پاداش.

 10. ایجاد تنوع و شمول کمیته ساخته شده از سیاه و NBPOC کارکنان برای کمک به شکل دادن به تنوع و شمول سیاست و نظارت بر پیشرفت آن

 11. ایجاد تنوع نقد و بررسی پنل برای جلوگیری از گسترش کلیشه در کار خلاق و اطمینان توهین آمیز و یا فرهنگی حساس کار این است که هرگز منتشر

 12. معرفی دستمزد حقوق صاحبان سهام برنامه به اطمینان حاصل شود که سیاه مردان و مردم از رنگ در حال جبران نسبتا

هر چند آژانس های تبلیغاتی به رخ کشیدن برخی از مهمترین سیاسی مترقی رهبران کسب و کار در امریکا, آژانس رهبری نابینا شده است به سیستمیک نژاد پرستی و بی عدالتی است که همچنان ادامه دارد در صنعت ما. بسیاری از گالن جوهر ریخته شده در op-eds و فکر می کنم قطعه اما ملموس پیشرفت بازداشته این صنعت برای بیش از حد طولانی است.

ما امضا کنندگان این نامه خواستار تغییر را در فرم از اقدام مستقیم. ما ایستاده در همبستگی با زنان ما غیر دودویی همجنسگرایان+ معلول و NBPOC همکاران که مشابه ساخته شده اند خواستار تغییر دهید.

ما نشان می دهد شما در حال گوش دادن. اقدام قاطع در حال حاضر.

سیاه و سفید زندگی می کند مهم است.

لیست امضا کنندگان

tinyurlis.gdv.gdv.htclck.ruulvis.netshrtco.de