2019—کوری 65 جوان 60

2018—شمعون 69, Orr 59

2017—شمعون 68 مورگان پارک 64

2016—شمعون 54 کنوود 49

2015—Bogan 47, شمعون, 42

2014—کوری 69 جوان 66 4 OT (بعد از ضبط)

2013—جوان 60 مورگان پارک 56, OT

2012—شمعون 53 به کوری 49

2011—بروکس 67 جوان 54

2010—مورگان پارک 61 مارشال 60

2009—شمال لاون 54 هاید پارک 51, OT

2008—مارشال, 55, فرگت 51

2007—شمعون 89 واشنگتن 57

2006—شمعون 55 واشنگتن 40

2005—وستینگهاوس 67, شمعون 52

2004—وستینگهاوس 60, شمعون 48

2003—جرثقیل 80 جولیان 68

2002—وستینگهاوس 62, فرگت 58

2001—مورگان پارک 67 جرثقیل 60

2000—وستینگ هاوس 82 جوان 60

1999—پادشاه 59 وستینگهاوس 39

1998—جوان 67, King 46

1997—جوان 72, مانلی 50

1996—وستینگهاوس 55, فرگت 46

1995—فرگت 71 Carver 62

1994—وستینگهاوس 59 پادشاه 58

1993—پادشاه 77, وستینگهاوس 52

1992—وستینگهاوس 76 پادشاه 68

1991—مارشال 58 وستینگهاوس 38

1990—پادشاه 83 وستینگهاوس 48

1989—پادشاه 67, شمعون 57

1988—شمعون 66 پادشاه 59

1987—پادشاه 93, جرثقیل 66

1986—پادشاه 49, شمعون 46

1985—شمعون 65 Carver 54

1984—شمعون 44, رابسون 42

1983—مارشال 67 کالینز 62, 2 OT

1982—مارشال 58 جرثقیل 48

1981—وستینگهاوس 79 مارشال 66

1980—مانلی 67 کالینز 55

1979—مانلی 88 وستینگهاوس, 83, 2 OT

1978—وستینگهاوس 71, مانلی 68

1977—فیلیپس 77, وستینگهاوس 65

1976—مورگان پارک 75 فنی و حرفه ای 60

1975—فیلیپس 65 مورگان پارک 60

1974—مورگان پارک 84 فیلیپس 73

1973—هیرش 55 پارکر 53

1972—جرثقیل 75 مارشال 63

1971—Harlan 44, بریتیش 38

1970—Harlan 72, DuSable 63

1969—هیرش 72, بون 66

1968—جرثقیل 75 مارشال 65

1967—Harlan 60, DuSable 56

1966—مارشال 81 دانبار 68

1965—مارشال 69, DuSable 55

1964—جرثقیل 63 دانبار 58

1963—کارور 57, هارلان 51

1962—کارور 47 مارشال 39

1961—مارشال, 64, DuSable 61

1960—مارشال 79 جرثقیل 38

1959—مارشال 61 جرثقیل 58

1958—مارشال 68 دانبار 59

1957—جرثقیل 66 مارشال 61

1956—دانبار 79 هاید پارک 68

1955—مارشال 67 جرثقیل 57

1954—DuSable 82, دریاچه مشاهده 65

1953—DuSable 82 چاه 74

1952—روزولت 63, بریتیش 62

1951—پارکر 64 فون Steuben 58

1950—بریتیش 45 فنی و حرفه ای 35

1949—54 بریتیش, مارشال 49

1948—مارشال 57, فون Steuben 32

1947—South Shore 58 کوچه 38

1946—بریتیش 59 آموندسن 51

1945—Senn 32, فون Steuben 20

1944—South Shore 51 هارپر 37

1943—Kelvyn پارک 28, Lindblom 26, OT

1942—Lindblom 41 کلی 25

1941—مانلی 38 مارشال 34

1940—جرثقیل 35 هرش 23

1939—کوچه 30 هرش 25

1938—فون Steuben 27 هاید پارک 24

1937—چاه 23, فرگت 21

1936—فرگت 23, Kelvyn پارک 21

1935—بریتیش 33, Senn 24

1934—کوچه 29, بریتیش 16

1933—دریاچه 25, بون 17

1932—جرثقیل 25, Calumet 21

1931—جرثقیل 30 فیلیپس 22

1930—فیلیپس 20 مورگان پارک 19

1929—جرثقیل 23, Lindblom 17

1928—جرثقیل 20, Englewood 19

1927—انگلوود 20 خط 17

1926—کوچه 31, Englewood 17

1925—هاید پارک 17, دریاچه 11

1924—کوچه 18 فیلیپس 4

1923—بریتیش 30 هاید پارک 11

1922—Austin 27-کوچه 9

1921—جرثقیل 21 هاید پارک 8

1920—لین 15 هاید پارک 15 کراوات

1919—Schurz 17, Englewood 12

1918—انگلوود 21, McKinley 8

1917—فیلیپس 22 خط 11

1916—هاید پارک 24 مارشال 20

1915—کوچه 23, Calumet 7

1914—پارکر 18 کوچه 16

1913—هاید پارک 11, Englewood 9

1912—هاید پارک 19 لیون 18

1911—کوچه 34, هاید پارک 29

1910—انگلوود 30, Calumet 18

1909—دریاچه 40, Calumet 17

1908—دریاچه 25 Austin 21

1907—دریاچه 24 Austin 21

1906—اوک پارک 21 Austin 14

1905—آستین 62 دریاچه 22

1904—شمال بخش 26 Austin 19

1903—شمال لشکر 41, Medill 14

1902—Medill 16 دریاچه 15

1901—هاید پارک 23 شمالی و بخش 22, OT

tinyurlis.gdv.gdv.htu.nuclck.ruulvis.netshrtco.detny.im