COVID-19: اکثر اهالی بریتیش کلمبیا احساس تاکید کرد با توجه به همه گیر نشان می دهد نظرسنجی

محتوای مقاله

اکثریت اهالی بریتیش کلمبیا در حال تجربه قابل توجهی در سطوح بالاتر از نگرانی و استرس و اضطراب نسبت به قبل از همه گیر بر اساس یک نظرسنجی جدید.

بینش غرب نظرسنجی انجام شده بین 9 آوریل و مارس 12 و جمعه منتشر شد نشان داد که 62 درصد از میلاد پاسخ دهندگان احساس می کنید نگران تر از حد معمول از جمله 20 درصد که “خیلی بیشتر نگران است.”

این همچنین نشان داد 59 درصد یا “خیلی بیشتر تاکید کرد” یا “کمی بیشتر تاکید کرد.”

بیش از نیمی از پاسخ دهندگان (59 درصد) گفت: آنها بیشتر احساس بی حوصله و تقریبا به همان تعداد (57 درصد) گفت: آنها احساس اضطراب بیشتری نسبت به قبل از بیماری همه گیر.

بینش غرب گفت که اگر چه یک نظرسنجی جداگانه پیشنهاد مردم معاشرت با دوستان و خانواده این نظرسنجی در بر داشت که 43 درصد احساس تنهایی بیشتر از قبل از بحران آغاز شد از جمله 16 درصد است که گفت: “آنها خیلی بیشتر تنهایی.”

نظرسنجی در بر داشت زنان در حال تجربه این احساسات در یک نرخ بالاتر از مردان جز خستگی که برابر بود.

جوان پاسخ دهندگان و ضروری کارگران گزارش شده احساس استرس و نگرانی و تنهایی از کسانی که کار نمی کند و یا کار از خانه.

نظرسنجی حمل یک حاشیه خطا از به اضافه یا منهای 3.4 درصد امتیاز 19 بار از 20.

[email protected]

tinyurlis.gdv.gdv.htclck.rushrtco.detny.im