محتوای مقاله

فریزر بهداشت می گوید COVID-19 شیوع بیماری اعلام شده است بیش از پنج طولانی مدت و کمک امکانات زندگی در فریزر بهداشت و درمان منطقه است.

پنج سایت در حال: Amica در سفید سنگ; دلتا مشخصات مرکز مراقبت از; Elim روستا در ساری; همیشه سبز در ارتفاعات سنگ سفید; و Shaughnessy مرکز مراقبت در Port Coquitlam.

اما شیوع بیماری های جدید اعلام شده در سه نفر دیگر مراقبت از خانه در هیت منطقه است.

فریزر بهداشت می گوید: اقامت در چیللیوکک را Eden مرکز مراقبت تشخیص داده شده است با COVID-19 و قرار شده است در انزوا. همچنین دو مراقبت از کارگران یک کار در گیلدفورد ارشد روستا در ساری و دیگر در جدید ویستا مراقبت از خانه در برنابی — آزمایش مثبت و دوره نقاهت در خانه های خود.

“برای جلوگیری از انتقال COVID-19 فریزر سلامت حصول اطمینان از کارکنان در حال حاضر در بهشت مرکز مراقبت گیلدفورد ارشد روستا و جدید ویستا مراقبت از خانه را نمی خواهد کار در هر یک از دیگر امکانات” سازمان بهداشت گفت: در انتشار اخبار.

“از آنجا که بهداشت عمومی اورژانس اعلام شد, فریزر سلامت دیده است و محدود به هیچ انتقال COVID-19 در امکانات است که تا به حال شیوع است.”

tinyurlis.gdv.gdv.htclck.rushrtco.detny.im