چگونه پناهگاه در محل است که تأثیر تلویزیون محلی بازارهای

بیش از یک ماه به اقامت در خانه سیاست آغاز شد و در بسیاری از
متحده تاثیر در تلویزیون محلی در بازار استفاده از سطوح شده است عمیقی با توجه به تجزیه و تحلیل جدید بودن
منتشر شده امروز توسط Nielsen.

جدید نیلسن داده ها نشان می دهد جریان روند متنوع در سراسر بازارهای گروههای سنی و زمان از روز در طول …


یادآوری: شما در حال دیدن این محتوای حق بیمه از آنجا که شما یک مشترک به MediaPost پژوهش مخبر و/یا عضو مرکز بازاریابی و تحقیقات رسانه. این محتوا نمی تواند با غیر مشترکین/غیر عضو.


tinyurlis.gdv.gdv.htclck.rushrtco.de