جانت فریزر: این معضل از مدارس ابتدایی

Category: ونکورسان Comments: No comments

نظر: به یک راه حل دراز مدت را سیستمیک تغییر به طوری که توسعه زوج است با ایجاد جوامع قابل پیاده است که باید مدارس با فضا برای همه دانش آموزان.

ونکوور هیئت مدیره مدرسه همچنان به دنبال راه هایی برای افزایش فضای کلاس درس در مدارس به اضافه کردن نرم در محوطه مدرسه که در آن ممکن است برای نقل مکان انتخاب برنامه ها و محدود کردن خارج از حوضه آبریز ثبت نام. maroke / گتی ایماژ/iStockphoto

وجود دارد 12 full مدارس ابتدایی در ونکوور. این 12 مدارس لازم نیست به اندازه کافی فضای فیزیکی به کلاس های درس برای همه دانش آموزان در حوضه آبریز. در این مدارس یک قرعه کشی برگزار می شود برای فضاهای در دسترس با خواهر و برادر از دانش آموزان ارائه شده در اولین مکان. و پس از انتخاب برنامه و عبور از مرز تصمیم گیری ساخته شده توسط خانواده های دانش آموزان نه اختصاص یک فضا هستند و سپس قرار داده شده در نزدیکی یک مدرسه است که می تواند به جای آنها.

امنا و کارکنان منطقه درک عدم قطعیت است که یک مهد کودک در قرعه کشی ایجاد می کند برای خانواده ها و همچنین به عنوان اضافی قطعیت برای کسانی که در انتظار قرار دادن در نزدیکی یک مدرسه به خصوص اگر قبل و بعد از مدرسه مراقبت لازم است. ما می دانیم این است که یک بار بزرگ برای خانواده ها و می خواهید به قادر به ارائه هر خانواده یقین دانستن وجود خواهد داشت فضا را برای فرزندان خود در حوضه آبریز مدرسه.

منطقه مدیریت فضای موجود به بهترین شکل ممکن. Underused فضاهای تبدیل شده اند به کلاس های درس در مدارس مانند السی روی و هنری هادسون و نرم اضافه شده اند که در آن فضا وجود دارد در محوطه مدرسه. منطقه انتخاب برنامه ها منتقل شده است و ثبت نام موفق شده است با محدود کردن کودکستان, برنامه های کاربردی در حوضه آبریز دانش آموزان است.

مردم می پرسند چرا به سادگی به ساخت مدارس جدید در مناطقی از شهر که در آن تعدادی از کودکان رو به افزايش است ؟ و یا گسترش مدارس که در حال حاضر وجود دارد ؟ برای سال های بسیاری امنا خواسته اند این از وزارت آموزش و پرورش همراه با درخواست لرزه های مدارس امن. در حالی که ما قدر شتاب در لرزه برنامه ما همچنان نا امید که جدید دهکده المپیک مدرسه و بسط به عنوان مثال در ادیت Cavell و هنری هادسون هنوز به تایید شود.

هیئت مدیره قبلی گام بی سابقه ای از پرداخت دو در مرکز شهر مدارس با پذیرش B. C. آبی پیشنهاد برای ساخت یک زیر زمین پست در Roberts ضمیمه سایت دور زدن وزارت آموزش و پرورش, بودجه, تصویب, به عنوان , بیشتر, مرکز شهر, مدرسه فضاهای بودند نمی شد در 10 سال برنامه ریزی چشم انداز. مدارس جدید در حوزه زغال سنگ بندرگاه و در Roberts ضمیمه سایت هدفمند برای باز کردن در سال 2023 و 2028 با احترام. باید هیئت مدیره پرداخت به ساخت مدارس در زمانی که این به طور سنتی به وزارت مسئولیت ؟

مردم نیز نشان می دهد حوضه آبریز تغییرات ایجاد کوچکتر حوضه با دانش آموزان کمتر. این است که قطعا یک احتمال است. اما بدون کامل جدول زمانی برای مدارس جدید و یا بسط چگونه می تواند کوتاه مدت و دراز مدت اثرات می تواند بهترین در نظر گرفته است ؟

هیئت مدیره در نظر بگیرند این پرسش ها و بسیاری از عوامل دیگر به عنوان ما همچنان ما برنامه ریزی بلند مدت بین شهر ونکوور تصویب تحولات مسکن و وزارت آموزش و پرورش تصویب جدید و یا گسترش مدارس. درست کردن یک راه حل دراز مدت را سیستمیک تغییر به طوری که توسعه زوج است با ایجاد جوامع قابل پیاده است که باید مدارس با فضا برای همه دانش آموزان.

در حال حاضر ما باید مدیریت زمان واقعی از تمام مدارس ابتدایی به عنوان به عنوان بهترین ما می توانیم. ما همچنان به دنبال راه هایی برای افزایش فضای کلاس درس در مدارس به اضافه کردن نرم در محوطه مدرسه که در آن ممکن است برای نقل مکان انتخاب برنامه ها و محدود کردن خارج از حوضه آبریز ثبت نام. ما نیز باید به دنبال در گزینه های بیشتر که می تواند شامل حوضه آبریز تغییرات و هیئت مدیره بودجه مدارس جدید و یا گسترش.

برای ما برنامه ریزی بلند مدت ما در حال درگیر شدن با مردم در مورد راه های ما می توانید با استفاده از VSB ساختمان در سراسر شهرستان. اولویت های ما هستند برای ایجاد مدرن فضاهای آموزشی و به اطمینان حاصل شود همه دانش آموزان ما در لرزه های مدارس امن. ما در حال درخواست برای مشارکت خود را. امنا خواهد شد نگاه به این نظرات به نظر ما راه برای اطمینان از وجود دارد کافی خواهد بود فضایی که دانش آموزان ارائه می دهد یک محیط یادگیری امن محله مدارس.

به عنوان یک هیئت مدیره ما را قبول نمی کند وضعیت کنونی; ما نمی توانیم بپذیریم که دانش آموزان مهد کودک قادر به شروع آموزش عمومی در حوضه آبریز مدارس و نه بار این مکان در خانواده خود را. دانش آموزان سزاوار بهتر است. ما متعهد به انجام تمام است که ما می توانیم به رفع یک وضعیت است که ساخته شده است تا در طول سال و در تمام تماس کسانی که در موقعیت برای کمک به انجام همان.

جانت فریزر است صندلی ونکوور هیئت مدیره مدرسه.


نامه به سردبیر ارسال شود باید به [email protected].

اینجا را کلیک کنید به گزارش تایپی.

وجود دارد بیشتر به این داستان ؟ ما می خواهم برای شنیدن از شما در مورد این و یا هر گونه دیگر داستان شما فکر می کنم ما باید در مورد می دانیم. ایمیل [email protected].

tinyurlis.gdv.gdv.htu.nuclck.ruulvis.netshrtco.detny.im

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>