کندی میشد لین تعطیلی برنامه ریزی شده برای مونترو پل حذف

خط و سطح شیب دار تعطیلی برنامه ریزی شده از طریق آخر هفته در بخش هایی از کندی و میشد بزرگراه برای حذف مونترو خیابان پل در سمت شمال غربی.

بیان خطوط I-90/94 تعطیل شد, در 7 p. m. روز شنبه و بسته باقی خواهد ماند تا 3 بعد از ظهر جمعه با توجه به بیانیه ای از ایلینوی بخش حمل و نقل است.

این تعطیلی بخشی از یک پروژه برای بازسازی پل حمل مونترو بیش بزرگراه و اجازه خواهد داد که خدمه شروع به از بین بردن این موجود پل IDOT گفت.

رمپ به ورودی بزرگراه از مونترو و ویلسون راههای بسته خواهد شد در ظهر روز جمعه و پس از رمپ از لارنس و سیسرو راه در 7 بعد از ظهر IDOT گفت.

شروع 7 p. m. روز شنبه, ورودی ترافیک در کندی و میشد بزرگراه کاهش خواهد یافت و به یک خط واحد با نزدیک شدن Montrose IDOT گفت. ترافیک ادامه خواهد داد و در بیان خطوط اما قادر به خروج تا آرمیتاژ در خیابان.

علاوه بر عبور و مرور از ورود به فرهنگ و هنر خط آبی ایستگاه در مونترو باید انتظار متناوب 15 دقیقه پیاده رو تعطیلی بین 12:01 a. m. روز شنبه و در ساعت 8 صبح روز شنبه.

تمام خطوط و رمپ هستند با توجه به بازگشایی 5 صبح دوشنبه با توجه به IDOT.

آخر این هفته کار اجازه خواهد داد که برای برداشتن اولین بخش از پل که عبور بیش از ورودی خطوط IDOT گفت. بخش بعدی این پل قرار است برداشته شود در آخر هفته از مارس 1, با نهایی بخش برای برنامه ریزی بعد از این بهار.

tinyurlis.gdv.gdv.htclck.ru