قانون محدودیت اتحادیه کمپین هدیه اما چه می شود اگر آنها را به متحدان که پس از آن به نامزد خود را?

Category: سانتایمز Comments: No comments

خدمات کارکنان اتحادیه بین المللی یک نامزد آن را دوست دارد در این مسابقه به موفقیت دولت Rep. هنری ترنر دوم سمت غرب دموکرات که ندارد به دنبال انتخاب مجدد.

که Lakesia Collins یکی از اتحادیه های پرستاری صفحه اصلی سازمان.

این SEIU, بهداشت و درمان, ایلینوی, ایندیانا, PAC کمک کرده $33,000 به Collins’ کمپین و SEIU Illinois State شورای PAC داده است یکی دیگر از $25,000 به گفته کمپین مالی براده. دیگران با روابط SEIU محلی 73 نیز داده اند کمپین پول به Collins که چهره شش نامزد دیگر در مارس 17 دموکراتیک اولیه.

اما زمان و میزان مشارکت بالا بردن سوال در مورد اینکه آیا آنها را نقض یک دولت کلاه در مبارزات انتخاباتی ،

در چهار موارد پرونده های مورد بررسی توسط شیکاگو سان تایمز نشان می دهد اتحادیه پسند مقامات منتخب گزارش داده اند که دریافت یک کمپین سهم از SEIU و سپس در عرض یک ماه دادن که مقدار دقیق به Collins — در مجموع $65,000.

سهم پوش در $57,800 از هر عمل سیاسی کمیته از طریق نوامبر و در $11,600 از هر اتحادیه شرکت و یا انجمن.

“Lakesia خوشحال است که هواداران در سراسر شهرستان که در مورد کمپین و این باور در توانایی خود را برای مبارزه با کار و خانواده می گوید:” جکی اندرسون کالینز’ مدیر کمپین.

Brandon Johnson at a rally last Oct. 27 at New Mount Pilgrim Missionary Baptist Church for the Chicago Teachers Union and SEIU Local 73 during the teachers strike.
Brandon Johnson در یک رالی آخرین Oct. 27 در جدید کوه زائر Missionary Baptist Church برای شیکاگو اتحادیه معلمان و SEIU محلی 73 در طول اعتصاب معلمان.
کالین بویل / آفتاب نیوز

در سال 2018, شیکاگو, صنفی معلمان, سازمان, Brandon Johnson لذت بردم مشابه حمایت از اتحادیه خود زمانی که او را شکست داد و وقت ریچارد Boykin برای یک صندلی در Cook County هیئت مدیره. جانسون کردم $78,000 از اتحادیه و سیاسی آن کمیته اقدام.

سپس جانسون کردم $55,000 از دوم CTU PAC تاسیس یک ماه قبل از اولیه $23,000 از خارج PAC بودجه صرفا توسط CTU و ده ها هزار نفر بیشتر از سه اتحادیه متحدان که مانند چهار کالینز’ همکاران و سپس در عرض چند هفته به جانسون همان مقدار CTU به آنها داده بود.

ایلینوی,’ کد انتخابات می گوید: “هیچ فرد باید یک ناشناس سهم یا یک سهم به نام شخص دیگری و هیچ فرد باید آگاهانه قبول هر گونه ناشناس سهم یا سهم های ساخته شده توسط یک نفر به نام شخص دیگری است.”

ایلینوی مدیره از انتخابات سخنگوی مت دیتریش می گوید که امر همچنین به نقل و انتقالات مربوط به PACs. اما دیتریش می گوید آن را سخت برای اثبات اینکه یک نامزد است که در خدمت به عنوان یک عبور از یک اتحادیه به اطراف محدود می کند.

“کسی باید شکایت ساخت که اتهام این امر از طریق شنوایی روند” دیتریش می گوید.

در اینجا مختصر و مفید از زمان کمک به Collins:

• در نوامبر. 20, SEIU, بهداشت و درمان, ایلینوی و ایندیانا به $5,000 برای Josina موریتا یک آب شهری احیای منطقه کمیساریای که روبرو گشتند تا 2022. در دسامبر. 13, موریتا به $5,000 برای کالینز. SEIU, بهداشت و درمان, ایلینوی, ایندیانا است سهام مالکیت در خورشید بار.

• در Jan. 28 اتحادیه به $25,000 به Ald. جانت تیلور (20) که مدت اجرا می شود و در سال 2023. در فوریه. 7 تیلور به $25,000 به Collins.

• در فوریه. 1 اتحادیه به $20,000 به Ald. بایرون Sigcho-لوپز (25) که سپس به Collins همان مقدار در فوریه. 22.

• در دسامبر. 18 اتحادیه به $15,000 به جانسون که پس از آن به همان مقدار به Collins on Jan. 23.

گرافیک به درستی نمایش نیست? اینجا را کلیک کنید.

این اتحادیه همچنین داده است Collins $33,465.32.

پرسشی در مورد زمان کمک SEIU سخنگوی جیمز محمد می گوید: “ما از صمیم قلب حمایت از کاندیداتوری Lakesia کالینز که سابقه نشان می دهد که هسته از ارزش های ما برای کار خانواده است. ما همچنین تشویق سایر سازمان های دیگر نامزدهای محلی و اتحادیه های کارگری که شبیه چشم انداز برای حمایت از Lakesia به عنوان به خوبی.”

در سال 2018 جانسون است که پرداخت می شود $85,000 یک سال به عنوان یک شهرستان کمیسر به علاوه $103,000 توسط CTU به عنوان یک سازمان جامعه — بهره مند از یک دوم تایید شده است که CTU رئیس جمهور جسی Sharkey تنظیم در یک زمان PAC سهم پوش شد در $55,400. کسانی که کلاه برداشته شد در مارس 12, معنی همکاران می تواند پس از آن را تا آنجا که آنها می خواستند از طریق 20 مارس 2018 اولیه.

CTU محلی 1 PAC تاسیس شد Feb. 14, 2018, بودجه توسط غرامت CTU اعضای انتخاب به پرداخت به عنوان مشارکت سیاسی.

روز قبل از ابتدایی که تایید شده به $55,000 — $400 خجالتی از حد — از $78,000 آن را در دست داشتند به جانسون است که به عنوان یک شهرستان کمیسر نمی کند به طور مستقیم با کار مدارس.

“براندون یک عضو او یک کارمند است او طرفدار اتحادیه او pro-مقرون به صرفه مسکن او pro-انتخاب هیئت مدیره مدرسه او یک رابط به تعدادی از وزیران در سراسر شهر” CTU سخنگوی رونی ریس می گوید. “او نشان دهنده ما به عنوان به خوبی به عنوان هر کسی می تواند.”

برای اتحادیه با داشتن دومین PAC “به ما می دهد انعطاف پذیری بیشتر در کمک به داوطلبانی که حمایت از ارزش های ما,” ریس می گوید و اشاره کرد که کوچکتر CTU کمیته پس از آن با توجه به سایر نامزدها نیز هست.

جانسون می گوید: یکی نامزد دادن پول به دیگری است “عمل مشترک اتفاق می افتد که در مبارزات. ما همیشه در محدوده قوانین است.”

وجود دارد نیز از دیگر موارد در سال های اخیر است که در آن مبارزات انتخاباتی پول داده شده به یک نامزد و یا سازمان به زودی در بر داشت راه خود را به دیگری Sun-Times یافت:

• در سال 2017, جانسون شروع به کمک بیشتر Austin مستقل سیاسی کمیته. بر اساس سمت غرب آن ساخته شده است که فقط یک سهم دادن جانسون کمپین $23,000 در 9 مارس سال 2018 است. دو روز زودتر آن را به $25,000 از CTU.

رونالد DuBose که در ادامه به صندلی جانسون کمیته کمپین گفت: انتخابات هیئت مدیره او را تاسیس PAC “به سازماندهی Austin جامعه به ورزش بیشتر قدرت سیاسی است.”

• در 2018, Ald. سوزان Sadlowski Garza (10) سابق شیکاگو مشاور مدرسه که باقی می ماند یک CTU, عضو, گزارش گرفتن $20,000 از CTU اصلی تایید شده در مارس 1 و $20,000 در مارس 14. که در مارس 27, Garza — که مدت نبود تا 2019 — پرداخت $20,000 برای mailers برای جانسون.

• در مارس 9, 2018, دولت بهداشت ، رابرت Martwick D-شیکاگو نیز پرداخت می شود $25,000 به سمت mailers برای جانسون از همان شرکت به عنوان Garza. ده روز بعد Martwick کرده که چوپانی تلاش در اسپرینگفیلد به نوبه خود منصوب شیکاگو هیئت مدیره آموزش و پرورش به انتخاب در بدن به عنوان اتحادیه می خواهد — got $25,000 از اصلی CTU PAC.

• از Jan. 31, 2018, از طریق 14 مارس 2018 شیکاگو فدراسیون کارگری — که CTU یک عضو به جانسون $20,000 حتی آن را به عنوان گرفتن $17,000 از CTU اصلی تایید شده.

DuBose, Garza و تیلور نمی بازگشت پیام به دنبال نظر.

“آنچه آنها انجام می دهند با این از A به B و از B به C و با همان مقدار سهم با نام دیگری می گوید:” ریچارد به این معنی بود که هارولد واشنگتن انتخابات وکیل خود را در طول کمپین های موفق برای شهردار. “تمام چیزی که بازی از سیستم و آن را واقعا نمی هر گونه مختلف از پول شویی. این چیزی است که مردم باید خجالت. و در واقع آن است که به وضوح نادرست زمانی که آنها گزارش وسط مرد به جای منبع نهایی و یا منبع اصلی است.”

یعنی می گوید این واسطه به عنوان به خوبی به عنوان منبع اصلی از یک سهم می تواند در نقض با توجه به آنچه آنها می دانستند.

مایکل Dorf بود که باراک اوباما در انتخابات وکیل زمانی که او برای کنگره و سنای آمریکا می گوید: “سوال این است: آیا شما گیرنده واقعا ساخت که سهم و یا شما در حال ساخت آن را به نام شخص دیگری؟”

برت Odelson دیگر انتخابات وکیل می گوید: سازمان ها به طور معمول دور با این نوع از کمک های “مگر اینکه یک شکایت است.”

استخدام سابق Cook County, وکیل دولت آنیتا آلوارز Odelson شکایت در سال 2016 با ایلینوی دولت هیئت مدیره از انتخابات در برابر کیم Foxx, وضعیت فعلی, وکیل. هیئت مدیره حکومت به اتفاق آرا در مارس 2016 که فوکس نقض مالی مبارزات انتخاباتی قانون افشای $25,000 سهم از کوک کانتی رئیس جمهور هیئت مدیره پرسپولیس Preckwinkle که استفاده می شود به پرداخت برای یک نظرسنجی.

فوکس جریمه شد نزدیک به 20 ، 000 دلار برای آن — $5,000 کمتر از مقدار Preckwinkle سهم.

این هیئت همچنین ارزیابی جریمه $40,250 در برابر فوکس انتخاباتی برای 13 جداگانه تخلفات مالی مبارزات انتخاباتی قوانین و مقررات.

Martwick به نام سهم خود را به جانسون “تصادف بیش از هر چیز دیگری است.”

“این یک شخصی موقعیت سیاسی برای حمایت از کسی که من کار کرده ام با” Martwick می گوید. “من همیشه سعی می شود سخاوتمندانه به مردم من فکر می کنم شایسته هستند چرا که تمام فعالیت های سیاسی بوده است و افرادی که سخاوتمندانه به من چرا که آنها فکر می کنم من شایسته.”

باب ریتر رئیس جمهور از شیکاگو فدراسیون کارگری است که مالکیت سهام در سان تایمز می گوید: لامپ کم مصرف کارگردانی آن 300 وابسته از جمله CTU که مسابقات آن در نظر گرفته شده برای درگیر شدن در. جانسون-Boykin نژاد بود در میان اولویت های خود را.

“این لامپ کم مصرف, مبارزه با ریچارد Boykin بسیار عمومی” ریتر می گوید. “من شخصا پشتیبانی براندون در حال اجرا برای آن ، او یک نامزد خوب بود که رفتن به کار سخت بود و ریشه در جامعه است.”

جانسون می گوید: 15.000 دلار به Collins بود که برای حمایت از یک شخص مترقی که پشتیبانی از کار مردم: “این مانند میلیونرها و میلیاردرهای می دادن به ما سیستم عامل است.”

Sigcho-لوپز می گوید او به Collins’ کمپین چرا که او می خواهد یک “متحد قوی در اسپرینگفیلد.”

Sigcho-لوپز که هم یک SEIU محلی 73 مباشر می گوید پول داده نشده از طرف اتحادیه: “این سهم من. که آمد از من است.”

موریتا, که همچنین یک سازمان کار برای SEIU می گوید: از $5,000 سهم کالینز: “او یک جوان سازمان و من تمایل به حمایت از آن است.”

کمک: نادر عیسی

Josina Morita, a Metropolitan Water Reclamation District commissioner.
Josina موریتا یک آب شهری احیای منطقه کمیساریای که 5000 دلار از SEIU, بهداشت و درمان, ایلینوی و ایندیانا پس از آن کمتر از یک ماه بعد به همان مقدار به Lakesia کالینز’ کمپین.
غنی Hein / آفتاب نیوز

tinyurlis.gdv.gdv.htu.nuclck.ruulvis.netshrtco.detny.im

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>