در این قسمت از بازاریابی داستان پادکست که به ارمغان می آورد به زندگی unmissable مقالات از مجله ما در صوتی, فرم رئیس exec دایان جوان به بررسی مهلک موضوع ‘بیدار-لباس شویی’.

ادراک مخاطبان می توانید بگویید زمانی که نام تجاری واقعی بودن در مورد آنچه آنها ایستاده و برعکس زمانی که آنها به سادگی پرداخت خدمات لب به یک ایده را به نفع خود.

اشتراک بازاریابی, داستان, در, iTunes, Spotify در یا با جستجو برای ‘بازاریابی داستان با دایان جوان’ در پادکست های مورد علاقه خود را برنامه.