مهم ترین مهارت برای سازمان در طول COVID-19 Pandemic: فرهنگی IQ

در طول زمان هنگامی که سازمان در حال تطبیق با یک راه جدید برای انجام کسب و کار با back-to-back زوم تماس و کوچکتر تیم huddles سازمان با فرهنگ بازاریابی تخصص پر رونق هستند. چرا ؟ چون
فرهنگی IQ هرگز مهم تر بوده است. لحظات بحران هستند که شرکای استراتژیک مورد نیاز به خصوص در آب و هوای امروز هنگامی که وجود دارد تغییر در رفتار پیام و تولید
قابلیت های.

فرهنگ متخصصان بازاریابی را درک کرده اند, فرهنگ, برای چندین دهه از تاثیر آن بر رفتار خرید به مصرف های رسانه ها و به اشتراک گذاری محتوا. این بیماری همه گیر مانند
حوادث 9/11, در حال شکل گیری فرهنگی و پود ملت ما. چه خواهد کشت نگاه کنید مانند در طرف دیگر از این ؟ کارشناسان با فرهنگ بازاریابی تخصص بهتر خواهد بود آماده برای پاسخ به
این سوال شناسایی ارزش گزاره ها و انطباق با استراتژی درآمده است.

در اینجا سه گرایش بازاریابی ما می بینیم در حال ظهور برای سازمان در یک پست-COVID-19 واقعیت:

افزایش
کش در فراگیر

تبلیغات

تبلیغات

فرهنگی, بازاریابی آژانس های طولانی برای حمایت فراگیر از جوامع مختلف نه تنها در, خلاق, اما همچنین در استراتژیک در-فرهنگ تلاش و
خریداری رسانه ها. امروز درصد بالایی از کارگران ضروری هستند فرهنگی—پرستاران خواروبار کارگران تحویل پرسنل و غیره. سازمان های مراقبت از بزرگ گرفته اند به اطمینان حاصل شود که جدید
COVID-19-مربوط خلاق ما نشان دهنده زمان واقعیت های چند فرهنگی و طنین انداز در سراسر گسترده تر مخاطبان از جمله کسانی که از خانه کار بیکار و کارگران ضروری. در حالی که مکالمات
اطراف آن افزایش سرمایه گذاری در بازاریابی چند فرهنگی بودند اتفاق می افتد قبل از اجتماعی فاصله ما دیدن فراگیر گسترش به انواع شرکای استراتژیک کمک به مارک های تصمیم گیری و
حرکت جدید بازاریابی فرهنگ پست-COVID-19.

بیشتر وفاداری به نام تجاری با هدف

از کمک های مالی و کمک های مالی از تحویل کالا به تلاش و در دسترس تر
تکنولوژی و اتصال بسیاری از مارک های پله تا برای کمک به ایجاد, اجتماعی, فاصله آسان تر است. فراتر از روز بی ثمر قفسه مردم را به یاد داشته باشید خیریه و مسئول اعمال
انجام شده توسط رهبران تجاری به خصوص فرهنگی مخاطبان است که همیشه توجه به نام تجاری هدف و بیش از ایندکس شده در ارتباط است که با هدف به وفاداری. با زیر 18 بخش بودن
فرهنگی اکثریت این روند تنها افزایش خواهد یافت تحت COVID-19 تابش خیره کننده که در آن جامعه دادن خدمات رایگان و سرگرمی در خانه هرگز مهم تر بوده است برای روحیه. به عنوان سازمان های ما
کار است نه به مشتریان برقراری ارتباط مستقیم با مردم کار ما این است که به طور مستقیم و پررنگ و انجام کارهایی که واقعا مهم به مردم است.

بیشتر تمرکز بر روی خدمات به مشتری و
حمایت های دیجیتال

بسیاری از مارک های را متوجه آنها شکاف در خدمات به مشتریان خود ، نه تنها آنها تقلا برای اطمینان از کارکنان خود را آماده برای teleworking,
اما بسیاری از آنها فقط در حال حاضر متوجه است که آنها فاقد اسپانیایی-پشتیبانی از زبان یا که شاید آنها تکیه تنها بر اتوماسیون. در این دوره از اجتماعی فاصله زمانی که بسیاری از کمپین های بازاریابی خواهد
عنوان ناشنوا تن بسیاری از سازمان ها و مارک های آموزشی-اصلاح زیرساخت های دیجیتال خود را به اطمینان حاصل شود که متنوع مصرف کنندگان می توانید اتصال و حق رابط برای دسترسی به کالاهای خود را
و خدمات است.

وارن بوفه گفت: “هنگامی که جزر و مد پایین می رود و ما می بینیم که در حال شنا کردن است.” در حال حاضر بسیاری از مارک های شنا و فرهنگ بازاریابی سازمان های آماده
به کمک و ارائه برنامه عمل برای بهبود روابط و ایجاد وفاداری با برندها حتی در طول این زمان بحران.

در علاوه بر این به خود GroupM نقش دل Fa توسط رئیس
فرهنگ بازاریابی شورای

tinyurlis.gdv.gdv.htclck.rushrtco.de