نامه سرگشاده به’suwet’en ارثی ستاد پس از Tsayu قبیله جلسه

Category: ونکورسان Comments: No comments

“به نظر می رسد عجیب و غریب که خانه ستاد که بسیاری از ورود به سیستم خاموش (Delgamuukw) حاکم و بازنشسته از این صنعت در حال حاضر در برابر یک صنعت جدید کمک به نسل بعدی” تروی جوان است.

هوستون B. C. – مرطوب’su’weten عضو لایحه ون Tunen از Witset گروه (سمت چپ) با این نسخهها کار در Morice خدمات جنگل جاده با تروی جوان از Kyah منابع در نزدیکی هوستون.Feb. 2020. جزوه [PNG Merlin بایگانی] جزوه / PNG

مردم کانادا

من صحبت نمی کنم برای همه Witsuwit’en چرا که جامعه ما مانند هر گروه دارای نظرات مختلف با خط لوله و پروژه های دیگر. من با اجازه از my clan به انتشار این نامه پس از قبیله جلسه برگزار شده در فوریه 23, 2020. من بررسی این نامه با پدر قبیله و گوش به کلمات خود را.

به عنوان مدیر کل Kyah منابع من برای این پروژه است. من می بینم که ما خانه ستاد و ما انتخاب روسای تقسیم می شوند با برخی برای برخی مخالف و برخی از به رسمیت شناختن اهمیت کلمات که از خانه خود اعضا و انجام آموزش توسط خانه خود را.

من Witsuwit’en, matrilineally از تبار Na’Moks لوسی هلند در Tsayu قبیله با من پدر قبیله بودن Laksilyu. به عنوان یک جوان من تا به حال فرصتی برای نشستن در میز آشپزخانه ما با من بزرگ مادر بزرگ لوسی و مادرم گوش دادن به آنها در مورد کسب و کار در سرزمین ما و آنچه در آن می تواند به معنای. در آن زمان من به رسمیت نمی شناسد اهمیت این بحث در نظر گرفتن محل. نه اینکه به ارمغان آورد تا در Witset اعتراف کنم که من اصلا این زبان صحبت می کنند و یا درک تمام شرایط لوسی استفاده می شود به عنوان او منعکس بین زبان انگلیسی و Witsuwit’en. آنچه که من را به یاد این بود که در دادگاه بود و لازم بود برای به دست آوردن دسترسی به خاک ما برای ارائه به مردم است و به همین دلیل در حال وقوع بود. یک کارآفرین مادر من درک اهمیت Witsuwit’en نیاز به دسترسی به کل اقتصاد و مادر من پشتیبانی مادر بزرگ او هنگامی که او آمد به بازدید و یا ما بازدید خود را در Witset (که قبلا Moricetown).

من شنیده ام بحث از قوانین از من بزرگ مادر بزرگ و در حالی که من یک کارشناس من یادگیری اصول اولیه. من هنوز هم یادگیری از اشراف من به صحبت من از قبیله و قبیله. متاسفانه من می بینم قوانین ما تغییر و یا کنار در طول این رویداد در سرزمین ما عمدتا برای توجیه اقدامات برخی از خانه ما, ستاد که عمل را به خارج از فعالان محیط زیست که آمده اند به خاک ما خوشحال است. به نظر می رسد آنها دستکاری شده اند به مبارزه خود را مبارزه با.

ما شاهد سه زن روسای بودن محروم از نام خود را به دلیل آنها نمی موافقت با “ارثی ستاد” در جامعه است که از مرطوب’suwet’en. این سلب نمی شد انجام می شود پس ما قانون است. ما را دیده اند افراد داده شود رئیس نام آن و سپس دست انداختن قانون ما در بسیاری از جبهه ها. به تازگی نام رئیس نمی تواند صحبت می کنند برای یک سال هنوز این ستاد باید آوازی است در رسانه ها. ما شاهد یک رئیس شکستن قانون ما با این ادعا یک نام را از یکی دیگر از خانه. ما شاهد یک رئیس نام داده شده به برخی که پدر و مادر با هم در جشن سالن. ما را دیده اند فرزندخواندگی در سراسر قبیله را بدون شایستگی و یا انتقال مناسب.


چهارده Hagwilget اول ملت معترضان دستگیر شدند Feb.24, 2020 به اتهام مسدود کردن CN مسیر راه آهن در Hazelton, B. C., از جمله پنج ستاد.

ارسال شده

قانون ما آمده است که مهمانان گویند در “کسب و کار ما” به معنی چیزهایی است که در حال وقوع در سرزمین ما. این همچنان مشاهده می شود توسط بسیاری از, اما برخی از مهمانان آیا دنیا در’suwet’en خاک و یا به تصویب رسید به خانه را فراموش کرده ام که آنها مهمان هستند و مشاهده می کند اما صحبت نمی کنند. مهمان مجاز به زندگی در خاک و استفاده از منابع ارائه شده توسط خاک اما آنها می گویند در مورد آنچه اتفاق می افتد در داخل خاک است. این شده است به دنبال برخی از آنها نیاز به یادآوری شود ما خانه ستاد است که آنها می گویند عمومی یا خصوصی. اگر آنها می خواهند به اسلام در قلمرو آنها باید خود را دنبال matrilineal خطوط بازگشت به خانه و انجام کسب و کار در خانه.

رشد من به یاد نمی دیدن من بزرگ مادر بزرگ لوسی پوشیدن لباس شاهانه یا فاخر در خارج از سالن جشن. این هرگز دیده می شود در فورت نلسون یا ونکوور در یک اعتراض. لباس شاهانه یا فاخر بود قطعا هرگز غیر

رئیس به رژه پایین خیابان در اعتراض. آن را مقدس و تحت درمان قرار گرفت و در یک شیوه مناسب نیست به عنوان یک صحنه و لباس به تاثیر چشمگیر. در گذشته, کیر, Alec یک احترام رئیس خانه نیز انجام داد ضربت زنی و آواز در حالی که انجام در سراسر جهان است. خود را مناسب لباس شاهانه یا فاخر هرگز فرسوده و خارج از سالن جشن با یکی دیگر از مجموعه ای از لباس شاهانه یا فاخر طراحی شده برای انجام تنها.

تصمیم گیری به نظر می رسد در حال وقوع در Smithers در دفتر خیس’suwet’en ثبت شده در جامعه ایجاد شده برای مذاکره معاهده پس از SCC پیروزی. قوانین ما دیکته می کند که جشن سالن است که در آن تصمیم گیری ساخته شده است. این شده است به دنبال, با این جریان اقدام مانند یک دولت است که آنها نیست. ما در ستاد در حال دیدار از خانه خود گروه را به عنوان گروه تصمیم می گیرد; آنها تصمیم گیرندگان. در گذشته Tsayu قبیله نماینده تعیین کرده است تا Tsayu قبیله جلسات در نزدیکی صورت ماهانه و رئیس ما تا به حال تنها نشان داد تا به اولین جلسه هرگز به ملاقات با قبیله خود دوباره. او چگونه صحبت می کنند به نمایندگی از یک گروه خانه او ندارد زمان برای دیدار با? سپس قبیله نماینده تغییر شد و این جلسات شد منحصر به فرد بسیار محدود توجه به زمان و تاریخ.

هفته گذشته من خانه من ارشد اعلام در رسانه ها که همه قبیله نشست نامیده می شد برای روز بعد و فقط افراد خاصی می تواند صحبت می کنند. این است که قانون ما خانه ما و بزرگان ما نیست دیکتاتورها. هر رئیس خانه قرار است به انجام آنچه که مجلس بر توافق برسند و به او بگویید که از طریق ما matriarchs بزرگان و بال روسای نیست به ما بگویید که چه ما می رویم به انجام. برخی از روسای شده اند برگزاری جلسات خانه به روی همه باز است بنابراین تصمیم گیری ساخته شده در این جلسات نمی نگه داشتن وزن است. ما ستاد نمی تواند به دست انتخاب کنید که آنها را دعوت به خانه نشست. هر رئیس دارای قدرت برابر در سالن و این فراموشی سپرده شده است. که قبیله سخنگوی نمی دهد بیشتر از قدرت بیش از دیگر سران و این فراموشی سپرده شده است.

من سوال Na’Moks جان Ridsdale را صداقت زمانی که او می گوید وجود دارد “راه های بهتر برای به دست آوردن یک paycheque است که پس از نگاه محیط زیست است که پس از آب و ماهی قزل آلا و فرهنگ ما است.” این به نظر می رسد غیر واقعی چون ما صدها نفر به استخدام و نه وجود دارد بسیاری از مشاغل با درآمد بالا در نظارت بر آب و یا ماهیگیری.

بیشتر من تشخیص اثرات تغییر آب و هوا و احساس می کنید که با کانادا جمعیت کوچک و کربن ما بهترین تلاش برای متوقف کردن یا کند کردن تغییرات آب و هوایی است که برای از بین بردن نیروگاه های زغال سنگ مورد استفاده در آسیا است. B. C. گاز را از طریق خاک ما به ساحل, قایق به آسیا, که در آن آن را به گرما و پخت و پز برای میلیاردها نفر از مردم در منطقه است. این راه حل مناسبی است اما در این زمان آن است که یک جایگزین عالی برای ذغال سنگ و کاهش انتشار گازهای گلخانه ای از آسیا است. تغییر منابع سوخت برای میلیاردها نفر از مردم در خارج از کشور را کند می کند تغییر آب و هوا بیش از هر یک از این تغییرات کوچک می تواند ما را در کانادا. یک سال 2017 مطالعه نشان می دهد اگر تعدادی از این پیشنهاد LNG در پروژه های B. C. اقدام آنها می تواند به کاهش جهانی گاز گلخانه ای به میزان 176 میلیون تن در سال است. تحقیقات همچنین نشان می دهد گاز صادر شده از پایانه LNG در B. C. خواهد تا حد زیادی جایگزین زغال امکانات در کشورهای آسیایی از جمله چین است. این است که معادل کاهش کانادا تولید گازهای گلخانه ای توسط بیش از 20 درصد بهتر از هر هدف ترودو را تعیین کرده است.

بیشتر برای کسانی که در نظر اول هر ملت متکی به منابع در قلمرو آن است. اگر ما در سرزمین اصلی پایین تر ما می تواند رشد در اجاره زمین, اما این یک گزینه برای Witsuwit’en مردم است. ما باید از منابع طبیعی مانند جنگل و معدن و ماهیگیری که همه آنها در یک رکود در حال حاضر.

گردشگری و با تکنولوژی بالا پیشنهاد شده است اما ما شاهد نشده کسی در این زمینه ایجاد یک کسب و کار عملی در این بخش است که ایجاد اشتغال در سطح Witset.

ما می دانیم که کار دائمی است نه, اما مهارت های آموخته شده در حالی که کار در خانه در یک کلاس جهانی پروژه اجازه خواهد داد که Witsuwit’en به کار بر روی پروژه های ساخت و ساز در هر نقطه در کانادا. این آموزش و آموزش و پرورش است که نگه داشتن ارزش واقعی است. چگونه بسیاری از اعضای رفته اند به EHO یا آموزش امنیت, اما نمی توانید استخدام چرا که آنها فاقد تجربه است ؟ این پروژه می تواند کمک به پایان دادن به این عامل بازدارنده به کار می کنند. چگونه بسیاری از اعضای جامعه ما را متوقف کرده اند و نیاز به کمک های اجتماعی در کسب و کار برای خانواده خود فراهم برای اولین بار در نسل? آنها باید افتخار در جامعه و نه اذیت و آزار برای که مایل به ارائه بهتر برای خانواده خود را.

در سازمان ملل در شاخص توسعه انسانی کانادا کشیده میشوند با توجه به این شرایط اولین کشورهایی زندگی می کنند. Cooke & Beavon (2007) نشان داد که کانادا اولین کشور مردم باید امید به زندگی پایین تر, پایین تر از آموزش و پرورش و دیگر شاخص های کلیدی از HDI. این نشان می دهد که خوب اشتغال و مزایای خوب در محل کار ایجاد شادتر زندگی و دیگر کمتر عادت تشکیل دهنده فرهنگ است. Witsuwit’en مردم استفاده می شود برای کارخانه های کسب و کار انجام حمل و نقل, رستوران ها و هتل ها. آنها بخش بزرگی از اقتصاد در منطقه و پس از آن قانون به پایان رسید آن. ما می خواهیم برای تبدیل شدن به یک بخشی از اقتصاد دوباره آن را یکی از بسیاری از چهره های آشتی.

از مرطوب’suwet’en آغاز شده بود با 19 کرسی سیزده برای ما خانه ستاد و شش برای انتخاب ندارند. Delgamuukw-Gisday دعوت موفق شد در دادگاه از آنجا که همه ما ستاد در جدول نشسته و به توافق اقدامات لازم. برای اطمینان از وحدت به دنبال پس از ما مردم خانه ستاد و انتخاب موافقت آنها باید عمل هماهنگ برای ارائه به مردم است. این فراموش شده با برخی از خانه ستاد در تلاش برای خاموش کردن رابطه با انتخاب ندارند.

در Delgamuukw v, British Columbia, دیوان عالی کشور حکم خاک شد unceded حکومت بود هرگز به تاسیس و زمین برگزار شد برای Witsuwit’en مردم برای زمانی که حکومت تاسیس شد و عنوان و حقوق می تواند مذاکره. این مردم هستند که صاحبان و نه ستاد آیا خانه ستاد یا شورای منتخب ستاد. اجداد ما بزرگان و matriarchs جنگیدند مورد به دست آوردن دسترسی به منابع به طوری که مردم ما می تواند زندگی را از منابع از قلمرو خود را.

به نظر می رسد عجیب و غریب که خانه ستاد که بسیاری از ورود به سیستم این حکم و در حال حاضر بازنشسته و از این صنعت در حال حاضر در برابر یک صنعت جدید کمک به نسل بعدی. قابل توجه این است که این همان خانه ستاد ترین تحصیل کرده و موفق کودکان است. این ثابت می کند که داشتن خوب اشتغال را فراهم می کند چند نسل بهره مند شوند. انتخاب روسای این تشخیص و در حال هل دادن برای اشتغال دانستن که بزرگترین سود را برای فرزندان کسانی که مشغول به کار در خط لوله.

یکی شکايت از برخی از خانه ستاد شده است که صنعت و دولت نمی خواهد بحث را به جریان. در حال حاضر که آنها ارائه شده است این فرصت را از آنها گرفته اند و نه استفاده از ارائه. منتخب شوراهای Witset, موسوم Tahi Buhn, مرطوب’suwet’en اول کشور (Broman دریاچه) پوست Tyee و Ts را Kaz کوه (Burns Lake Band) تمام موافقت نامه های امضا شده با صنعت و دولت به ارائه یک گام بیشتر به بحث و گفتگو با دولت است. از مرطوب’suwet’en نیز وارد مذاکره با صنعت و دولت بیش از خطوط لوله, اما حذف شد توسط Witset به دلیل اختلافات داخلی بر سر چگونگی مذاکرات صورت گرفت و کسی که به نفع بود از هر گونه توافق رسیده است. حتی زمانی که Witset در زمان بیش از مذاکرات Witset شورا دعوت به خانه, ستاد به حضور همه

مذاکرات برای ارائه مشاوره و مشاور. این جریان مانع این ستاد از حضور در مذاکرات هسته ای با حذف از پرداخت خود موقعیت.

من صحبت می کنند در خارج از سالن جشن در حال حاضر به دلیل برخی از خانه ما, ستاد تصمیم گرفته اند که تنها صدای خود را مهم و با آنها ابراز آن در. من در تمام تماس Witsuwit’en به صحبت با بزرگان آنها matriarchs بال سران و اشراف به یاد ما خانه ستاد از وظایف خود را به رعایت قانون ما و برای ما خانه ستاد به گوش دادن. آنها باید درک کنند که آنها اشراف به طوری که آنها می تواند صدای ما و انجام ما مناقصه آنها هستند نه ما دیکتاتورها. آنها نیاز به یادآوری شود که آنها را حمل به نام کسی که یاد شد و اگر آنها لکه دار کردن این حافظه آن را نمی خواهد فراموش شود.

خیس’suwet’en جوامع مبارزه شمالی دروازه پروژه که قیر خط و ما موفق بودند. ما موفق شده اند در Delgamuukw و همچنین, اما هر دو از موفقیت های ما آمده که خانه ستاد و انتخاب روسای کار با هم برای یک هدف مشترک است.

ایران ما یک فرصت برای مذاکره برای آنچه که ما می خواهیم:

• زمین, عنوان, حقوق و مسئولیت;

• رزرو سرزمین های بازسازی در هوستون Telkwa و Smithers;

• PNG, گاز, خط حل و فصل;

• خط راه آهن حل و فصل;

• Alcan / ریو تینتو Kemano مخزن حل و فصل;

• معدن سایت های تمیز در سراسر قلمرو;

• و دیگر مسائل برجسته.

Witsuwit’en خواستم به دولت صحبت کردن و حالا که این فرصت است که در اینجا برخی را هر چه زودتر به دادگاه بروید. این باعث می شود هیچ حس زمانی که ما توانایی کنترل چگونه ما مذاکره; شود ما از دست دادن کنترل اگر ما اجازه دادگاه تصمیم می گیرید.

همه ما صحبت در مورد اعتماد به نفس و نیاز به کنترل آینده ما است. صنعت پرداخت جوامع ما برای دسترسی به خاک با هیچ کنترل بیش از چگونه پول صرف می شود. رهبران ما را وادار به کنترل بودجه در آینده به صرف به عنوان اعضای خود مایل نیست در دستور INAC عوامل است. این یک گام مهم است نه داشتن یک ناظر قابل تحسین است.

به موفقیت ما نیاز به خانه ما ستاد و انتخاب های ما اشراف به کار برای بهبود همه Witsuwit’en – ما و فرزندان ما و بزرگان ما در ستاد ما matriarchs.

Mussi,

تروی, جوان

Tsayu قبیله

tinyurlis.gdv.gdv.htclck.ruulvis.netshrtco.de

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>