دکتر بانی هنری استانی افسر بهداشت گفت: بیشتر باید انجام شود برای کمک به

دکتر بانی هنری استانی افسر بهداشت گفت: بیشتر باید انجام شود برای کمک به. “مرگ و میر پایین اما این همچنان یک بحران است. ننگ مرتبط با برچسب جنایی اگر شما در حال مصرف مواد مخدر هستند و یا در اختیار داشتن مقدار کمی از مواد مخدر برای استفاده خود یکی از موانع مهم است که نگه داشتن مردم از کمک به دنبال.” Jason Payne / PNG

بیشتر باید انجام شود برای مقابله با استان مصرف بیش از حد بحران حتی اگر شماره روز دوشنبه منتشر شده توسط B. C. خو یش خدمات نشان می دهد مشکوک به مواد مخدر و میر در سال 2019 بودند توسط 36 درصد از سال قبل است.

با توجه به خو یش گزارش وجود دارد 981 مشکوک به مواد مخدر مسمومیت با مرگ و میر در سال 2019 حدود سه نفر در هر روز در سراسر استان اگر چه این تعداد به احتمال زیاد افزایش خواهد که تحقیقات نتیجه گیری کرد. تعداد کلی مشکوک به مواد مخدر استعمال بیش از حد بود تا دو درصد است.

“این است که بهداشت عمومی اورژانس و در حالی که ما شاهد یک کاهش در تعداد از 1,543 که فوت در سال 2018 از مسمومیت های دارویی, تعدادی عملا یکسان به شماره ما در سال 2016 سال بهداشت عمومی اورژانس اعلام شد” B. C., رئیس پزشکی قانونی, لیزا Lapointe گفت.

کاهش آسیب اقدامات را ساخته اند یک تفاوت Lapointe گفت و هزاران نفر از مواد مخدر استعمال بیش از حد معکوس شده اند و یا مانع از به عنوان یک نتیجه از در دسترس بودن گسترده از نالوکسان مصرف بیش از حد پیشگیری و نظارت مصرف سایت.

سلامت استان افسر دکتر بانی هنری گفت: جرم زدایی و دارویی گزینه برای کسانی که وابسته به سمی داروهای خیابانی و مخدر است, چیزی که باید در نظر گرفته شود. “ننگ مرتبط با برچسب جنایی اگر شما در حال مصرف مواد مخدر هستند و یا در اختیار داشتن مقدار کمی از مواد مخدر برای استفاده خود یکی از موانع مهم است که نگه داشتن مردم از کمک به دنبال.”

مصرف بیش از حد پیشگیری مدافع سارا بلیت گفت: این اعداد را تغییر ندهید این واقعیت است که عرضه مواد مخدر در خیابان مسموم شده است.

“من فکر می کنم که ما در حال دیدن نور در نظر دانستن آنچه که ما نیاز به انجام و شناسایی کسانی که نیاز به کمک دارد اما در داروهای سمی وجود دارد هر روز و بیشتر از همیشه باعث شدید مصرف بیش از حد,” بلیت گفت.

“در برخی از راه ما در بدترین مرحله بحران است که ما تا کنون دیده ام اما ما بیشتر قادر به مقابله با آن است.”

B. C. وزیر بهداشت روان و اعتیاد جودی دارسی گفت: وزارت کار به عنوان سریع است که آن را می توانید برای پر کردن شکاف در سیستم اما هشدار داد که برای خانواده و بازماندگان متخصصین و کارگران در خط مقدم اثرات ادامه خواهد داد.

“اعداد هنوز هم بیش از حد بالا است. … دولت ادامه خواهد داد شلیک در تمام سیلندر بر روی چهار ستون ثابت پیشگیری از, اجرای, کاهش آسیب و درمان است.”

وزیر وعده داده شده بیشتر درمان تخت و سرمایه گذاری 40 میلیون دلار برای ساخت دو شهری بومی درمان و مراکز به بازسازی و یا نوسازی شش بیشتر در مناطق روستایی از میلاد برای اولین بار مقامات بهداشتی سازمان ملل را انتشار داده و در مصرف بیش از حد مرگ و میر در جوامع خود بعد از این بهار اما دارسی گفت: برای اولین بار سازمان ملل اعضای جامعه در حال مرگ هستند در نرخ هایی که چهار برابر بیشتر از جمعیت های دیگر.

دارسی گفت: وزارت اتحاد دو برابر تعداد مصرف بیش از حد پیشگیری و امن تزریق در سایت پس از توزیع 232,000 نالوکسان کیت در سراسر استان در سال گذشته و حمایت کرده است افزایش قابل توجهی در تعداد بیماران دریافت کننده دارو-کمک به درمان مانند Suboxone و دیگر نسخه جایگزین و افزایش آموزش پزشکان و پرستاران شاغل که می توانید با تجویز این داروها.

دارسی گفت: موضوع زدایی بر عهده دولت فدرال تحت کنترل مواد عمل می کنند.

وزارت بهداشت روانی و اعتیاد سالانه بودجه عملیاتی از $9.7 میلیون دلار کمی پایین از 10 میلیون دلار در سال گذشته است. وزارت گفت: این بودجه برای سلامت روان و اعتیاد خدمات و یا برنامه های که دولت استانی اختصاص داده است و در مجموع $608 میلیون به آدرس overdose بحران و عواملی که از 2017-18 طریق به 2021-22 و 2019 بودجه شامل اضافی $74 میلیون برای کودکان و جوانان در سلامت روانی و بهبود دسترسی به مراقبت با کیفیت به عنوان اولین گام به سوی تبدیل سیستم ما مراقبت.

dryan@postmedia.com

tinyurlis.gdv.gdv.htu.nuclck.ruulvis.netshrtco.detny.im