سلاح کشف و ضبط و پس از 5 روز بازداشت در ترکه یا چوب کوتاه, پارک, حزب,: پلیس

پلیس پنج نفر و کشف و ضبط سلاح های متعدد شنبه پس از اینکه به یک مهمانی در Wicker Park. افسران پاسخ در مدت کوتاهی پس از 2 صبح به “حزب بزرگ” در 1200 بلوک شمالی خیابان میلواکی, به گفته پلیس شیکاگو. پنج نفر را بازداشت گرفته در صحنه و نامشخص تعداد سلاح کشف و …

ادامه مطلبسلاح کشف و ضبط و پس از 5 روز بازداشت در ترکه یا چوب کوتاه, پارک, حزب,: پلیس