عکس: مناظر و صحنه هایی از روز شنبه جورج فلوید اعتراض در مرکز شهر شیکاگو

هزاران تظاهرات کننده در شیکاگو پیوست ملی خشم بیش از قتل یک مرد سیاه و سفید در مینیاپولیس بازداشت پلیس هدف قرار دادن خیابان ها در اعتراض روز شنبه برای دومین روز است.

هر چند تظاهرات مسالمت آمیز آغاز شده برخی از معترضان و پلیس با خشونت بعد در روز.

مرکز شهر بود ویران شده توسط تظاهر کنندگان و غارتگران که در هم شکسته چند نمای ویندوز و انجام شده کالا از داخل. برخی از تظاهر کنندگان نیز دیده می شود فوق العاده ویندوز از ماشین پلیس اوج حداقل یک پلیس شیکاگو SUV بر روی سمت آن و تنظیم چندین آتش کشیده.

حداقل چهار نفر به ضرب گلوله کشته شد یک ضرب و وجود 240 دستگیری, پلیس شیکاگو سخنگوی وزارت Howard لودویگ روز یکشنبه گفت. او همچنین گفت: 20 افسران مجروح شدند.

شهردار لری Lightfoot که پیشاور از 9 بعد از ظهر تا 6 صبح به وضعیت مرکز شهر تشدید شنبه شب, تاسیس, جدید احتیاطی ایمنی اقدامات محدود است که دسترسی به حلقه. او نیز یکشنبه اعلام کرد که رژیم صهیونیستی. J. B. پریتزکر فعال 375 ایلینوی گارد ملی “برای حفظ محدود حضور در پشتیبانی” از اداره پلیس شیکاگو.

در اینجا تصویری روکش از روز شنبه جورج فلوید اعتراض در مرکز شهر شیکاگو:

هزاران نفر در اعتراض شیکاگو مرکز در روز شنبه خواستار عدالت برای مرگ جورج فلوید توسط پلیس مینیاپولیس اوایل هفته گذشته است.
تایلر LaRiviere/آفتاب نیوز
یک زن خیره به دوربین با “من نمی تونم نفس” نوشته شده بر روی صورت خود ماسک در طول یک تظاهرات برای جورج فلوید.
تایلر LaRiviere/آفتاب نیوز
بسیاری از معترضان مسالمت آمیز در تظاهرات روز شنبه در مرکز شهر شیکاگو است.
تایلر LaRiviere/آفتاب نیوز
هزاران اعتراض پر از خیابان های مرکز شهر شنبه و خواستار عدالت برای مرگ جورج فلوید توسط پلیس مینیاپولیس.
تایلر LaRiviere/آفتاب نیوز
Thousands protested in Chicago’s downtown area demanding justice for the death of George Floyd by Minneapolis police, Saturday, May 30, 2020. 
هزاران نفر از معترضان انجام دستباف نشانه هایی است که خواندن “Black Lives Matter” و “عدالت برای جورج فلوید” را به عنوان آنها رژه شیکاگو منطقه مرکز شهر.
تایلر LaRiviere/آفتاب نیوز
Thousands protested in Chicago’s downtown area demanding justice for the death of George Floyd by Minneapolis police, Saturday, May 30, 2020. 
هزاران نفر از معترضین آب گرفتگی شیکاگو منطقه مرکز شهر و خواستار عدالت برای فلوید یک مرد که کشته شد در زانو سفید, مینیاپولیس افسر پلیس در روز دوشنبه.
تایلر LaRiviere/آفتاب نیوز
Thousands protested in Chicago’s downtown area demanding justice for the death of George Floyd by Minneapolis police, Saturday, May 30, 2020. 
پنج معترضان صعود بر روی پشت بام یک گرافیتی پر CTA اتوبوس در طول روز اعتراض.
تایلر LaRiviere/آفتاب نیوز
A group of protesters block police vehicles from moving forward on Dearborn, Saturday, May 30, 2020.
گروهی از معترضان بلوک وسایل نقلیه پلیس از حرکت رو به جلو در دیربورن.
تایلر LaRiviere/آفتاب نیوز
A protester gets into a police officers face and flips him off during a protest for the death of George Floyd, Saturday, May 30, 2020. 
یک معترض به افسران پلیس و flips او را در جریان اعتراض به مرگ فلوید.
تایلر LaRiviere/آفتاب نیوز
Chicago police and protesters scuffle near Daley Plaza, Saturday, May 30, 2020. 
شیکاگو پلیس و معترضان درگیری در نزدیکی دیلی پلازا.
تایلر LaRiviere/آفتاب نیوز
Chicago police and protesters scuffle near Daley Plaza, Saturday, May 30, 2020. 
پلیس شیکاگو کسی را بازداشت و پس از یک درگیری در نزدیکی دیلی پلازا.
تایلر LaRiviere/آفتاب نیوز
Protesters squad off with Chicago police on Kinzie and State Street, during a protest for George Floyd, Saturday, May 30, 2020. 
معترضان کردن مربع با پلیس شیکاگو در کینزی و خیابان دولت در طول روز اعتراض.
تایلر LaRiviere/آفتاب نیوز
Chicago police officers clash with protesters near Kinzie and State as thousands in Chicago joined national outrage over the killing of George Floyd in Minneapolis police custody, Saturday afternoon, May 30, 2020.
شیکاگو افسران پلیس در برخورد با معترضان در نزدیکی کینزی و دولت به عنوان هزاران نفر در شیکاگو پیوست ملی خشم بیش قتل جورج فلوید در مینیاپولیس پلیس بازداشت کرده است.
Ashlee Rezin گارسیا/آفتاب نیوز
Chicago police push through a line of protesters to take Wabash Bridge, Saturday, May 30, 2020. 
پلیس شیکاگو فشار از طریق یک خط از معترضان به Wabash پل.
تایلر LaRiviere/آفتاب نیوز
Chicago police officers clash with protesters near Kinzie and State as thousands in Chicago joined national outrage over the killing of George Floyd in Minneapolis police custody, Saturday afternoon, May 30, 2020. 
شیکاگو افسران پلیس در برخورد با معترضان در نزدیکی کینزی و دولت به عنوان هزاران نفر در شیکاگو پیوست ملی خشم بیش قتل جورج فلوید در مینیاپولیس پلیس بازداشت کرده است.
Ashlee Rezin گارسیا/آفتاب نیوز
A Chicago police officer has egg on his face shield as thousands of protesters in the city join national outrage over the killing of George Floyd in Minneapolis police custody, Saturday afternoon, May 30, 2020. 
یک افسر سابق پلیس شیکاگو اتحاد تخم مرغ بر روی صورت خود را سپر پس از یک معترض انداخت یکی او را در طول روز تظاهرات در مرکز شهر شیکاگو است.
Ashlee Rezin گارسیا/آفتاب نیوز
Protesters damage an overturned Chicago Police Department SUV on Kinzie near State as thousands in Chicago joined national outrage over the killing of George Floyd in Minneapolis police custody, Saturday afternoon, May 30, 2020. 
معترضان آسیب لغو پلیس شیکاگو بخش SUV در کینزی نزدیک به دولت است.
Ashlee Rezin گارسیا/آفتاب نیوز
Law enforcement unleashes a stream of pepper spray at protesters on State near Lake in the Loop as thousands in Chicago joined national outrage over the killing of George Floyd in Minneapolis police custody, Saturday afternoon, May 30, 2020. 
اجرای قانون رها یک جریان اسپری فلفل در اعتراض به دولت در نزدیکی دریاچه در حلقه.
Ashlee Rezin گارسیا/آفتاب نیوز
A woman gets milk poured on her face after getting pepper-sprayed near Wacker and Wabash in the Loop as thousands of protesters in Chicago joined national outrage over the killing of George Floyd in Minneapolis police custody, Saturday afternoon, May 30, 2020.
یک زن می شود در شیر ریخت و در چهره او پس از گرفتن اسپری فلفل در نزدیکی Wacker و واباش در حلقه.
Ashlee Rezin گارسیا/آفتاب نیوز
Chicago fire department respond to a Police vehicle set ablaze during a protest for George Floyd, Saturday, May 30, 2020. 
Chicago fire department پاسخ به یک خودروی پلیس به آتش کشیده شد در طول روز اعتراض.
تایلر LaRiviere/آفتاب نیوز
معترضان یک پلیس شیکاگو بخش SUV در آتش در نزدیکی وزارت امور خارجه و دریاچه در حلقه.
Ashlee Rezin گارسیا/آفتاب نیوز
Bridges over the Chicago River were lifted to limit transportation to and from the Loop as thousands of protesters in Chicago joined national outrage over the killing of George Floyd in Minneapolis police custody, Saturday afternoon, May 30, 2020. 
پل ها بر روی رودخانه شیکاگو برداشته شد برای محدود کردن حمل و نقل به و از حلقه در روز شنبه اعتراض.
Ashlee Rezin گارسیا/آفتاب نیوز
A protester breaks a storefront window near State and Lake in the Loop as thousands in Chicago joined national outrage over the killing of George Floyd in Minneapolis police custody, Saturday afternoon, May 30, 2020.
یک معترض معافیت یک نمای پنجره در نزدیکی وزارت امور خارجه و دریاچه در حلقه.
Ashlee Rezin گارسیا/آفتاب نیوز
Protesters loot a 7-Eleven near Lake and Dearborn in the Loop as thousands in Chicago joined national outrage over the killing of George Floyd in Minneapolis police custody, Saturday afternoon, May 30, 2020.
معترضان غارت 7-Eleven در نزدیکی دریاچه و دیربورن در حلقه.
Ashlee Rezin گارسیا/آفتاب نیوز
Chicago police officers walk past a garbage can that was set on fire on Lake Street in the Loop as thousands of protesters in Chicago joined national outrage over the killing of George Floyd in Minneapolis police custody, Saturday afternoon, May 30, 2020.
شیکاگو ماموران پلیس راه رفتن گذشته یک سطل زباله که آتش در خیابان دریاچه در حلقه.
Ashlee Rezin گارسیا/آفتاب نیوز
Protesters loot a CVS store on Kinzie near LaSalle in River North as thousands in Chicago joined national outrage over the killing of George Floyd in Minneapolis police custody, Saturday afternoon, May 30, 2020.
معترضان غارت یک فروشگاه CVS در کینزی در نزدیکی LaSalle در رودخانه شمال.
Ashlee Rezin گارسیا/آفتاب نیوز
Protesters loot items from a 7/11 on Lake and Dearborn, during a protest for George Floyd, Saturday, May 30, 2020. 
معترضان غارت اقلام از یک 7/11 در دریاچه و دیربورن.
تایلر LaRiviere/آفتاب نیوز
A protester sets an American flag ablaze on Kinzie near LaSalle in River North as thousands in Chicago joined national outrage over the killing of George Floyd in Minneapolis police custody, Saturday afternoon, May 30, 2020.
یک معترض یک پرچم آمریکا به آتش کشیده در کینزی در نزدیکی LaSalle در رودخانه شمال.
Ashlee Rezin گارسیا/آفتاب نیوز

tinyurlis.gdv.gdv.htclck.ruulvis.netshrtco.de