Sox توله باز تاخیر نجومی در فن ballparks

در برخی از مکان های خارج از زمینه انوری جمعه آن را مانند نگاه معمولی جمعه شب با توله شیکاگو بازی در جاده ها به عنوان طرفداران اندود شده تا به میله به تماشای بازی.

اما این تیم بود سمت راست وجود دارد در یک فن-رایگان انوری زمینه است. همین کار را برای White Sox, بازی, در خانه تقریبا خالی تضمین رای زمینه با چند طرفداران جمع آوری شده در پارکینگ ایجاد تا حد زیادی مدرج به پایین درب عقب اتومبیل.

این چیزی است که آن را مانند زمانی که لیگ اصلی بیس بال شروع می شود با یک تاخیر نجومی در میان جهانی همه گیر.

وجود دارد, جشن, اما هیچ آتش بازی به عنوان White Sox در زمان درست. در انوری وجود دارد چند طرفداران در فاصله در پشت بام مشرف به ورزشگاه.

Fans walk by closed gates at Wrigley Field shortly before the start of the opening day game between the Chicago Cubs and the Milwaukee Brewers, Friday evening, July 24, 2020.
طرفداران پیاده روی بسته گیتس در زمینه انوری در مدت کوتاهی قبل از شروع روز افتتاحیه بازی بین توله شیکاگو و میلواکی Brewers در شب جمعه, 24 جولای سال 2020 است.
Ashlee Rezin گارسیا/آفتاب نیوز
Fans walk by closed gates at Wrigley Field shortly before the start of the opening day game between the Chicago Cubs and the Milwaukee Brewers, Friday evening, July 24, 2020.
طرفداران پیاده روی بسته گیتس در زمینه انوری در مدت کوتاهی قبل از شروع روز افتتاحیه بازی بین توله شیکاگو و میلواکی Brewers در شب جمعه, 24 جولای سال 2020 است.
Ashlee Rezin گارسیا/آفتاب نیوز
Guaranteed Rate Field’s parking lot sits empty during the Chicago White Sox opening day game against the Minnesota Twins, Friday evening, July 24, 2020.
نرخ تضمین شده زمینه پارکینگ خالی نشسته در طول Chicago White Sox روز افتتاحیه بازی مقابل مینه سوتا دوقلوها, شب جمعه, 24 جولای سال 2020 است.
تایلر LaRiviere/آفتاب نیوز
Ronnie “Woo Woo” Wickers points to the marquee as he walks by Wrigley Field shortly before the start of the opening day game between the Chicago Cubs and the Milwaukee Brewers, Friday evening, July 24, 2020.
رونی “وو وو” Wickers امتیاز به خیمه او به عنوان پیاده توسط byrne مدت کوتاهی قبل از شروع روز افتتاحیه بازی بین توله شیکاگو و میلواکی Brewers در شب جمعه, 24 جولای سال 2020 است.
Ashlee Rezin گارسیا/آفتاب نیوز
Fans of the Chicago White Sox tailgate outside of Guaranteed Rate Field during the opening day game against the Minnesota Twins, Friday evening, July 24, 2020.
طرفداران شیکاگو وایت ساکس درب عقب اتومبیل در خارج از نرخ تضمین شده زمینه در طول روز افتتاحیه بازی مقابل مینه سوتا دوقلوها, شب جمعه, 24 جولای سال 2020 است.
تایلر LaRiviere/آفتاب نیوز
The Chicago Cubs and the Milwaukee Brewers stand for the national anthem before an opening day baseball game Friday, July, 24, 2020, in Chicago.
توله شیکاگو و میلواکی Brewers ایستادن برای سرود ملی قبل از روز افتتاحیه بازی بیس بال, بازی جمعه, جولای, 24, 2020, در شیکاگو است.
AP عکس
People wait in line to get into Deuce’s Major League Bar, 3505 N. Clark St., to watch the opening day game between the Chicago Cubs and the Milwaukee Brewers, Friday evening, July 24, 2020.
مردم در صف انتظار برای دریافت به شیطان لیگ نوار 3505 N. Clark خیابان به تماشای روز افتتاحیه بازی بین توله شیکاگو و میلواکی Brewers در شب جمعه, 24 جولای سال 2020 است.
Ashlee Rezin گارسیا/آفتاب نیوز
Fans drive by Wrigley Field shortly before the start of the opening day game between the Chicago Cubs and the Milwaukee Brewers, Friday evening, July 24, 2020.
طرفداران درایو byrne مدت کوتاهی قبل از شروع روز افتتاحیه بازی بین توله شیکاگو و میلواکی Brewers در شب جمعه, 24 جولای سال 2020 است.
Ashlee Rezin گارسیا/آفتاب نیوز
Fans of the Chicago White Sox tailgate outside of Guaranteed Rate Field during the opening day game against the Minnesota Twins, Friday evening, July 24, 2020.
طرفداران شیکاگو وایت ساکس درب عقب اتومبیل در خارج از نرخ تضمین شده زمینه در طول روز افتتاحیه بازی مقابل مینه سوتا دوقلوها, شب جمعه, 24 جولای سال 2020 است.
تایلر LaRiviere/آفتاب نیوز
Fans walk by closed gates at Wrigley Field shortly before the start of the opening day game between the Chicago Cubs and the Milwaukee Brewers, Friday evening, July 24, 2020.
طرفداران پیاده روی بسته گیتس در زمینه انوری در مدت کوتاهی قبل از شروع روز افتتاحیه بازی بین توله شیکاگو و میلواکی Brewers در شب جمعه, 24 جولای سال 2020 است.
Ashlee Rezin گارسیا/آفتاب نیوز
Guaranteed Rate Field sits empty during the Chicago White Sox opening day game against the Minnesota Twins, Friday evening, July 24, 2020.
نرخ تضمین میدان خالی نشسته در طول Chicago White Sox روز افتتاحیه بازی مقابل مینه سوتا دوقلوها, شب جمعه, 24 جولای سال 2020 است.
تایلر LaRiviere/آفتاب نیوز
Lou, a 2-year-old pitbull, is dressed up in a Chicago Cubs jersey as she is walked around outside Wrigley Field shortly before the start of the opening day game against the Milwaukee Brewers, Friday evening, July 24, 2020.
لو 2 سال pitbull است در لباس توله شیکاگو نیوجرسی به عنوان او راه می رفت در سراسر خارج byrne مدت کوتاهی قبل از شروع روز افتتاحیه بازی برابر میلواکی Brewers در شب جمعه, 24 جولای سال 2020 است.
Ashlee Rezin گارسیا/آفتاب نیوز
Cut outs of fans who donated to Chicago White Sox charities are put in seats at Guaranteed Rate Field during the opening day game against the Minnesota Twins, Friday evening, July 24, 2020.
برش outs از طرفداران که اهدا به Chicago White Sox موسسات خیریه قرار دارد در کرسی در نرخ تضمین شده زمینه در طول روز افتتاحیه بازی مقابل مینه سوتا دوقلوها, شب جمعه, 24 جولای سال 2020 است.
تایلر LaRiviere/آفتاب نیوز
Fans take selfies outside Wrigley Field shortly before the start of the opening day game between the Chicago Cubs and the Milwaukee Brewers, Friday evening, July 24, 2020.
طرفداران گرفتن عکس های سلفی در خارج byrne مدت کوتاهی قبل از شروع روز افتتاحیه بازی بین توله شیکاگو و میلواکی Brewers در شب جمعه, 24 جولای سال 2020 است.
Ashlee Rezin گارسیا/آفتاب نیوز
Players with the Chicago White Sox and the Minnesota Twins hold up a black ribbon in support of Black Lives Matter during the opening day game at Guaranteed Rate Field, Friday evening, July 24, 2020.
بازیکنان با Chicago White Sox و دوقلوها مینه سوتا نگه دارید تا یک روبان سیاه و سفید در حمایت از سیاه و سفید زندگی می کند مهم نیست در طول روز افتتاحیه بازی در تضمین رای, زمینه, شب جمعه, 24 جولای سال 2020 است.
تایلر LaRiviere/آفتاب نیوز
Fans of the Chicago White Sox tailgate outside of Guaranteed Rate Field during the opening day game against the Minnesota Twins, Friday evening, July 24, 2020.
طرفداران شیکاگو وایت ساکس درب عقب اتومبیل در خارج از نرخ تضمین شده زمینه در طول روز افتتاحیه بازی مقابل مینه سوتا دوقلوها, شب جمعه, 24 جولای سال 2020 است.
تایلر LaRiviere/آفتاب نیوز
Empty seats are viewed during the first inning of an opening day baseball game between the Chicago Cubs and the Milwaukee Brewers, Friday, July, 24, 2020, in Chicago.
صندلی های خالی در حال بازدید در طول اولین ورود یک روز افتتاحیه بازی بیس بال بین توله شیکاگو و میلواکی Brewers در پنج شنبه, جولای 24, 2020, در شیکاگو است.
AP عکس
Fans watch from the rooftops an opening day baseball game between the Chicago Cubs and the Milwaukee Brewers, Friday, July, 24, 2020, in Chicago.
طرفداران سازمان دیده بان از پشت بام یک روز افتتاحیه بازی بیس بال بین توله شیکاگو و میلواکی Brewers در پنج شنبه, جولای 24, 2020, در شیکاگو است.
AP عکس
Chicago Cubs starting pitcher Jon Lester, right, watches an opening day baseball game against the Milwaukee Brewers from the bleachers during the first inning, Friday, July, 24, 2020, in Chicago.
Chicago Cubs شروع پارچ جان لستر, راست, ساعت, یک روز افتتاحیه بازی بیس بال در برابر میلواکی Brewers از حقه در اولین ورود (جمعه تیر 24, 2020, در شیکاگو است.
AP عکس
Chicago White Sox outfielder Eloy Jiménez, left, and outfielder Luis Robert, center, kneel, while outfielder Nicky Delmonico, right, stands during the National Anthem at the opening day game at Guaranteed Rate Field, Friday evening, July 24, 2020.
Chicago White Sox outfielder الی جیمنز چپ و outfielder رابرت لوئیس, مرکز, زانو زدن در حالی که outfielder نیکی Delmonico راست می ایستد در طول سرود ملی در روز افتتاحیه بازی در تضمین رای, زمینه, شب جمعه, 24 جولای سال 2020 است.
تایلر LaRiviere/آفتاب نیوز
A fan wearing a luchador mask walks by Wrigley Field shortly before the start of the opening day game between the Chicago Cubs and the Milwaukee Brewers, Friday evening, July 24, 2020.
یک فن پوشیدن luchador ماسک پیاده توسط byrne مدت کوتاهی قبل از شروع روز افتتاحیه بازی بین توله شیکاگو و میلواکی Brewers در شب جمعه, 24 جولای سال 2020 است.
Ashlee Rezin گارسیا/آفتاب نیوز
The Cubby Bear serves people hot dogs and beer from the bar and restaurant’s doorway as guests aren’t allowed inside amid fears of the coronavirus pandemic as the Chicago Cubs take on the Milwaukee Brewers during the opening day game at Wrigley Field, Friday evening, July 24, 2020.
این محل کوچک ومحصور خرس در خدمت مردم سوسیس و آبجو از نوار و رستوران راهرو به عنوان مهمان مجاز نیست داخل در میان ترس از این بیماری همه گیر کوروناویروس به عنوان توله شیکاگو در Milwaukee Brewers در طول روز افتتاحیه بازی در زمینه انوری جمعه شب 24 جولای سال 2020 است.
Ashlee Rezin گارسیا/آفتاب نیوز
Fans take selfies outside Wrigley Field shortly before the start of the opening day game between the Chicago Cubs and the Milwaukee Brewers, Friday evening, July 24, 2020.
طرفداران گرفتن عکس های سلفی در خارج byrne مدت کوتاهی قبل از شروع روز افتتاحیه بازی بین توله شیکاگو و میلواکی Brewers در شب جمعه, 24 جولای سال 2020 است.
Ashlee Rezin گارسیا/آفتاب نیوز
Empty seats are seen at Wrigley Field before the game between the Milwaukee Brewers and the Chicago Cubs at Wrigley Field on July 24, 2020 in Chicago, Illinois. The 2020 season had been postponed since March due to the COVID-19 pandemic.
صندلی های خالی دیده می شود در زمینه انوری قبل از بازی بین Milwaukee Brewers و توله شیکاگو در زمینه انوری در جولای 24, 2020 در شیکاگو, ایلینوی. 2020 فصل شده بود به تعویق افتاد و از ماه مارس با توجه به COVID-19 بیماری همه گیر.
گتی

tinyurlis.gdv.gdv.htclck.ruulvis.netshrtco.de

ایندکسر

hacklink al hd film izle php shell indir siber güvenlik türkçe anime izle Fethiye Escort Fethiye Escort Marmaris Escort android rat istanbul duşakabin fud crypter hack forum Mobil Ödeme Bozdurmamobil ödeme bozdurmaMobil Ödeme Nakite ÇevirmeMobil Ödeme Bozdurma