طرح ملی اقدام مسکن tagged posts

ساخت ۱۲۰۰ واحد طرح اقدام مسکن در قزوین به زودی آغاز می‌شود

Category: دسته‌بندی نشده Comments: No comments

ساخت ۱۲۰۰ واحد طرح اقدام مسکن در قزوین به زودی آغاز می‌شود

[ad_1]

ابراهیم  مبارک قدم روز پنجشنبه با اعلام این خبر گفت: در همین راستا در شهرهای تاکستان، آبیک، بیدستان، اقبالیه، محمودآباد و بویین زهرا زمین ها با صورتجلسه و مختصات تحویل کارگذار شده است و فقط کارهای مربوط به شهر اسفرورین باقی مانده که باید تحویل شود.

این مسوول افزود: با توجه به برنامه پیش بینی شده در طرح اقدام ملی مسکن، تعداد واحدهای در نظر گرفته شده جهت ساخت به جز در مهرگان در تاکستان ۸۲ واحد، بیدستان ۶۹ واحد، بویین زهرا۱۶ واحد، اقبالیه ۲۳۲ واحد، آبیک ۱۶۰ واحد، محمود آباد نمونه ۸۴ واحد، خرمدشت ۲۰ واحد و اسفرورین ۲۰ واحد می باشد...

Read More