نحوه دانلود رایگان کتاب از گوگل بوک tagged posts

دانلود کتاب از گوگل بوک

Category: دسته‌بندی نشده Comments: No comments

وی با اشاره به اینکه برداشتن هر قدم  دانلود کتاب از گوگل بوک برای ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی در واقع نوعی سرمایه گذاری فرهنگی در دستاوردهای فرهنگی جامعه است ، اظهار داشت: اجرای برنامه های مختلف از جمله پروژه های فصلی یا هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران اقداماتی با هدف از یک طرف دانلود کتاب از گوگل بوک ، این تلاش برای افزایش سرانه مطالعه در کشور است و از طرف دیگر ، همراهی هر چه بیشتر نسل های مختلف جامعه با یک دوست مهربان است.

وی با بیان اینکه در شهرهای مختلف ...

Read More