کتاب الکترونیکی خودت باش دختر tagged posts

کتاب الکترونیکی

Category: دسته‌بندی نشده Comments: No comments

به گفته معاون وزیر فرهنگ و رسانه اداره کل فرهنگ و رهنمودهای اسلامی مازندران کتاب الکترونیکی، بیش از 7 میلیارد ریال کتاب در طرح کتاب پاییزه در این استان فروخته شده است.
کتاب پاییز؛ فروش بیش از 700 میلیون جلد کتاب در مازندران
به گزارش خبرگزاری کتاب ایران ، به نقل از روابط عمومی اداره کل فرهنگ و رهنمودهای اسلامی مازندران ، معاون وزیر فرهنگ و رسانه اداره کل فرهنگ و رهنمودهای اسلامی مازندران گفت: طرح پاییز برای 99 عنوان کتاب با مقدمات اولیه مشارکت 32 کتابفروشی استان برگزار شده در استان کتاب الکترونیکی، وی اظهار داشت: هدف از اجرای طرح های فروش کتاب در فصول دانلود کتاب مختلف سال ترویج کتاب الکترونیکی فرهنگ کتاب و کتابخوانی ...

Read More