تجارت مشکلات ميانگين سه میلیون تن کمتر محموله از طریق بندر ونکوور در سال 2019

Category: ونکورسان Comments: No comments

بزرگترین کاهش در قیمت نفت خام و به دنبال آن زغال سنگ حرارتی و کانولا. جنگل-محصول محموله نیز پایین است.

بندر ونکوور. نیک PROCAYLO / PNG

برخی از B. C. تجارت مشکلات مشهود بود در سه میلیون تن کاهش در حمل و نقل محموله از طریق بندر ونکوور در سال 2019 به طور عمده با توجه به قطره روغن چوب و کانولا صادرات با توجه به آمار از بندر اقتدار پنج شنبه.

بندر 28 پایانه های به کار گرفته 144 میلیون تن بار در سال 2019 شد که دو درصد از 147 میلیون تن است که رفت و از طریق امکانات خود را در سال 2018 است. با وجود کاهش این پایانه هنوز هم شاهد یک رکورد جدید برای دانه محموله در 28.3 میلیون تن است.

ونکوور و فریزر بندر مقام مدیر عامل شرکت رابین Silvester در انتشار اخبار گفت که محموله حرکات مشکلاتی روبرو در نیمه دوم سال 2019 پس از هدف قرار دادن رکورد جدید سطح از ژوئیه 1.

“با وجود این چالش ها و در طول یکی از مهمترین نامشخص سال برای تجارت جهانی ما هنوز شاهد دوم بیشترین حجم کالا از طریق بندر ونکوور به تاریخ” Silvester گفت.

اما در مجموع ترافیک کشتی از طریق بندر پایانه ها نیز کاهش یافته است در سال 2019 با توجه به آمار با 41 کمتری کشتی های خارجی خواستار بندر ونکوور — 3,104 در سال 2019 در مقابل 3,145 در سال 2018 کاهش 1.3 درصد است.

حجم صادرات شد و بزرگترین جزء از تجارت در حال حرکت از طریق پورت اما 114 میلیون تن به کار گرفته شده در پایانه ها در سال 2019 به نمایندگی از 2.6 درصد یا سه میلیون تن کاهش از 117 میلیون دلار در سال 2018 است.

تضعیف صادرات جبران بود کمی توسط یک 128,285 تن افزایش واردات به 30.2 میلیون تن در مقابل 30 میلیون تن در سال 2018 است.

نفت خام محموله که سطح رکورد در سال 2018 شاهد بزرگترین افت در سال 2019 با 64 درصد کمتر نفت خام صادر شده از طریق Westridge دریایی, پایانه 1.1 میلیون تن در سال 2019 در مقابل سه میلیون تن در سال 2018 است.

حجم حرارتی زغال سنگ را دیدم بعدی بزرگترین کاهش در صادرات 1.5 میلیون تن به 11.2 میلیون تن در سال 2019 از 12.7 میلیون دلار در سال 2018 12 درصد کاهش است.

کانولا که موضوع به ممنوعیت واردات با چین برای بسیاری از سال و در ادامه اختلافات تجاری دیدم صادرات از طریق بندر ونکوور سقوط 1.5 میلیون تن به شش میلیون تن از 7.5 میلیون دلار در سال 2018 یک 20 درصد افت.

چوب-صادرات از طریق این بندر شد پایین 13 درصد به 2.9 میلیون تن در سال 2019 از 3.4 میلیون تن در سال 2018 است. ورود به سیستم صادرات کاهش یافته و هفت درصد به نه میلیون تن در سال 2019 از 9.7 میلیون تن در سال 2018 است.

بندر ونکوور دیدم یک شماره ثبت از ظروف حرکت را از طریق آن چهار پایانه های کانتینری اما به دلیل این که هشت درصد جهش در تعداد ظروف خالی حمل به مقصد خارجی.

پایانه های به کار گرفته 3.98 میلیون 20-پا-معادل-واحد’ (TEUs) ارزش ظروف در 2019 تا 2,411 TEUs از 3.396 میلیون دلار در سال 2018 است.

اما تعدادی از ظروف حمل کالاهای وارداتی پایین بود توسط 34,000 به 1.71 میلیون TEUs در سال 2019 در مقابل 1.74 میلیون TEUs. آمار نشان میدهد واردات, الکترونیک, محصولات باغی و متفرقه دیگر محصولات تمام شد پایین.

تعداد حمل و نقل-حمل ظروف صادرات افزایش 2,383 به 1.12 میلیون TEUs در سال 2019.

اما پایانه های حمل برخی از 40,228 بیشتر TEUs-ارزش از ظروف خالی در سال 2019 در 536,019 در مقایسه با 495,791 در سال 2018 است.

و بندر ونکوور کروز ترمینال استقبال 347 ورود و خروج از کشتی های حمل برخی از 1.1 میلیون مسافر رکورد دیگر برای تسهیلات.

[email protected]

twitter.com/derrickpenner

tinyurlis.gdv.gdv.htu.nuclck.ruulvis.netshrtco.detny.im

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>