دو سوم از مارک های طرح خود را برای افزایش برنامه ریزی تبلیغ صرف مطالعه می یابد

تقریبا دو سوم از بازاریابان را افزایش می دهد خود را برنامه ریزی تبلیغ و بودجه در ماه های آینده و یک سوم باقی مانده را کاهش می دهد و آنها را با توجه به برنامه ریزی تبلیغات-استراتژی و تاکتیک های
و روند مطالعه توسط Ascend2.

از این نظرسنجی 37 درصد در انتظار افزایش نرخ 10 درصد و یا کمتر است. اما 15 درصد پیش بینی افزایش 11-24% و 14% پیش بینی افزایش 25 ٪ یا بیشتر.

در همان
زمان 70 درصد خود را تا حدودی موفق در دستیابی به اهداف استراتژیک خود را 23 درصد عنوان بسیار موفق و یا بهترین در کلاس و 7 درصد به عنوان ناموفق است.

خود چالش های عمده ای در این لحظه
در زمان حال:

 • هدف قرار دادن مخاطبان — 46%
 • تخصیص بودجه — 37%
 • شخصی — 32%
 • دستیابی به ROI — 30%
 • اطلاعات
  کیفیت — 30%
 • تبلیغ خلاق — 22%
 • برنامه و مدیریت کانال — 21%
 • AI/یادگیری ماشین — 8%

هدف اصلی خود را
برای برنامه ریزی کمپین های تبلیغاتی عبارتند از:

 • رانندگی فروش — 53%
 • نسل سرب — 47%
 • ایجاد آگاهی — 47%
 • حفظ مشتری —
  36%
 • تعامل اجتماعی — 22%
 • منجر پرورش — 18%
 • ساختمان جامعه — 16%
 • پیام/ارائه تست — 14%

تبلیغات

تبلیغات

ترین آنها
تاکتیک های موثر عبارتند از:

 • هدف قرار دادن مخاطبان — 73%
 • هدف قرار دادن کلمه کلیدی — 41%
 • Retargeting — 27%
 • متنی/هدف قرار دادن
  — 26%
 • Geotargeting — 25%
 • تست خلاق — 22%
 • افزایش اتوماسیون — 20%

برای انجام برنامهای آگهی خرید
53 درصد استفاده از هر دو برون سپاری و در خانه منابع در حالی که 29 درصد تکیه بر در خانه تنها کارکنان و 18 درصد استفاده از متخصصان خارج از.

Ascend2 و تحقیقات همکاران بررسی یک پنل بازاریابی
حرفه ای و پژوهشی مشترک.

tinyurlis.gdv.gdv.htclck.ruulvis.nettny.im